«داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)»

میراث مکتوب - یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» امروز چهارشنبه 4 بهمن برگزار شد. در این نشست احسان شواربی، دانش­ آموختۀ باستان­شناسی دانشگاه تهران دربارۀ ویژگی های این کتیبه سخنرانی کرد.

احسان شواربی - پژوهشگر باستان شناس احسان شواربی - پژوهشگر باستان شناس
احسان شواربی - پژوهشگر باستان شناس احسان شواربی - پژوهشگر باستان شناس
از راست: جواد محمد خمک، سیستان پژوه، علی اشرف صادقی (مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، اکبر ایرانی (مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب) از راست: جواد محمد خمک، سیستان پژوه، علی اشرف صادقی (مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، اکبر ایرانی (مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب)
احسان شواربی، پژوهشگر باستان شناسی احسان شواربی، پژوهشگر باستان شناسی
احسان شواربی، پژوهشگر باستان شناسی احسان شواربی، پژوهشگر باستان شناسی
از راست: علی اشرف صادقی (مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، اکبر ایرانی (مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب) و ژاله آموزگار (پژوهشگر زبان های باستانی) از راست: علی اشرف صادقی (مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، اکبر ایرانی (مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب) و ژاله آموزگار (پژوهشگر زبان های باستانی)
علی اشرف صادقی، مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی علی اشرف صادقی، مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ژاله آموزگار، پژوهشگر زبان های باستانی ژاله آموزگار، پژوهشگر زبان های باستانی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.