آینه میراث 22

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال اول، شماره سوم، پاییز 1382 (پیاپی 22)

فهرست مطالب آینه میراث شماره 22

یادداشت مدیر مسئوول: اکبر ایرانی/ 3

اقتراح
پاسخ به اقتراح: دکتر سعید عریان/ 7
پاسخ به اقتراح: منوچهر دانش پژوه/ 11

مقاله
توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی: دکتر مهدی ماحوزی/ 23
رازی شناس در عصر حاضر: دکتر پرویز اذکایی/38
جایگاه مقدمه ابن خلدون در تاریخ اندیشه و دانش اجتماعی: دکتر محمد ساوجی/ 53
لکه بر کاغذ: هایده خمسه/ 67

نقد و بررسی
فرهنگ عامه اردکان: دکتر علی اشرف صادقی/ 77
تحقیق در الهی نامه عطار: دکتر بهروز ثروتیان/ 83
نگاهی به دایرة المعارف های اسلاکی ایران: دکتر عارف نوشاهی/ 93
بررسی فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی: دکتر حبیب الله عظیمی/ 111
بررسی نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی: دکتر حبیب الله عظیمی/ 116
اندر باب صیدنه: سید حسین رضوی برقعی/ 120

تازه های میراث
دقائق و حقائق: بهاءالدین خرمشاهی/ 131
گنجه در جرون: دکتر میرجلال الدین کزّازی/ 138
گزارشی درباره کتاب ثمره و تعلق آن به آثار هرمسی: فرید قاسملو/ 157

در آستانۀ تحقیق
عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء: علی اوجبی/ 167
اسکندرنامۀ نقالی و جایگاه آن در داستان های عامیانه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ 173
تصحیح رسالۀ منطقی الکفایة المنطقیه: شهناز شایان فر/ 177

وفیات
استاد صاحبکار:سیدرضا صداقت حسینی/ 185
حاج میرزا مهدی ولایی: مهین فضائلی/ 189
کارنامۀ فرزانه از زمانه: سیدحسین رضوی برقعی/ 192

معرفی
نشریه نسخه های خطی: سیدفرید قاسمی/ 203
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران: جمشید کیان فر/ 207
تاریخ مجموعه های کتابخانه مطالعات اسلامی: بدرالسادات شاهرضائی/ 216

گزارش/ 219

نامه ها / 239

اخبار / 243

خلاصه مقالات / 249


فهرست مطالب آینه میراث شماره 22

یادداشت مدیر مسئوول: اکبر ایرانی/ 3

اقتراح
پاسخ به اقتراح: دکتر سعید عریان/ 7
پاسخ به اقتراح: منوچهر دانش پژوه/ 11

مقاله
توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی: دکتر مهدی ماحوزی/ 23
رازی شناس در عصر حاضر: دکتر پرویز اذکایی/38
جایگاه مقدمه ابن خلدون در تاریخ اندیشه و دانش اجتماعی: دکتر محمد ساوجی/ 53
لکه بر کاغذ: هایده خمسه/ 67

نقد و بررسی
فرهنگ عامه اردکان: دکتر علی اشرف صادقی/ 77
تحقیق در الهی نامه عطار: دکتر بهروز ثروتیان/ 83
نگاهی به دایرة المعارف های اسلاکی ایران: دکتر عارف نوشاهی/ 93
بررسی فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی: دکتر حبیب الله عظیمی/ 111
بررسی نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی: دکتر حبیب الله عظیمی/ 116
اندر باب صیدنه: سید حسین رضوی برقعی/ 120

تازه های میراث
دقائق و حقائق: بهاءالدین خرمشاهی/ 131
گنجه در جرون: دکتر میرجلال الدین کزّازی/ 138
گزارشی درباره کتاب ثمره و تعلق آن به آثار هرمسی: فرید قاسملو/ 157

در آستانۀ تحقیق
عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء: علی اوجبی/ 167
اسکندرنامۀ نقالی و جایگاه آن در داستان های عامیانه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ 173
تصحیح رسالۀ منطقی الکفایة المنطقیه: شهناز شایان فر/ 177

وفیات
استاد صاحبکار:سیدرضا صداقت حسینی/ 185
حاج میرزا مهدی ولایی: مهین فضائلی/ 189
کارنامۀ فرزانه از زمانه: سیدحسین رضوی برقعی/ 192

معرفی
نشریه نسخه های خطی: سیدفرید قاسمی/ 203
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران: جمشید کیان فر/ 207
تاریخ مجموعه های کتابخانه مطالعات اسلامی: بدرالسادات شاهرضائی/ 216

گزارش/ 219

نامه ها / 239

اخبار / 243

خلاصه مقالات / 249


 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.