آینه میراث 23

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال اول، شماره چهارم، زمستان 1382 (پیاپی 23)

فهرست مطالب
یادداشت سردبیر
 اکبر ایرانی/ 3

مقاله
بنیان کعبه: دکتر غلامرضا افراسیابی/ 7
موضع «تفکیک» حکیم رازی: دکتر پرویز اذکایی/ 27
ناگفته هایی از یک غزل حافظ: مهدی صدری/ 40
تاریخ وصّاف و دو الگوی پیشنهادی برای چاپ آن: حمیدرضا دالوند/ 55
در جست و جوی نسخ
شروح شعرهای خاقانی شروانی: بهروز ایمانی/ 71
نقد و بررسی
بررسی و نقد «معرفی میراث مخطوط»: دکتر حبیب الله عظیمی/ 87
حاشیه یا بهتر بگویم: شرح...: جویا جهانبخش/ 97
تصحیح یا تضییع: محمود نظری/ 104
از فتوت تا خاکساری: علی محمد روحبخشان/ 114
شرح الهیات: عبدالله صلواتی/ 126
تجارب الامم و فلسفة التدوین التاریخی لدی مسکویه: یوسف الهادی/ 140
رسائل
حظّیّات: ایرج افشار/ 145
اسناد و مکاتبات
نامه نگاری دو دوست: دکتر یوسف اوز/ 185
در آستانۀ تحقیق
جامع التواریخ و تاریخ عالم: محمد روشن/ 205
تاره های میراث
کتاب بُسحق: علیرضا ذکاوتی قراگوزلو/ 215
معرفی
معرفی بیان الادیان: علی اوجبی/ 219
نسخ خطی الازهر/ 223
مصوّبات و صورت جلسات/ 224
معرفی متون چاپ شده: علی روحبخشان/ 227
وفیات
آموزگار آموزگاران: ناصر افشارفر/ 235
نامه ها
ایرج افشار/ 241
دکتر بهروز ثروتیان/ 242
دکتر محسن جعفری مذهب/ 244
خلاصه مقالات / 249
خلاصه مقالات به عربی
خلاصه مقالات به انگلیسی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.