گزارش تصویری نشست «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه)» | مرکز پژوهشی میراث مکتوب

گزارش تصویری نشست «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه)»

میراث مکتوب - صد و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه)» با سخنرانی دکتر بهرام گرامی 9 خرداد 1397 برگزار شد.