مجدالدین کیوانی؛ از نادره‌های روزگار ما

استاد مجدالدین كیوانی از معدود مترجمانی است كه معلم و محقق بوده و در یک کلام از نادره‌های روزگار ماست.
2019-12-17 15:23:11

جهان اندیشۀ ناصر خسرو

کتاب «جهان اندیشۀ ناصر خسرو» نوشتۀ شادروان ناظر عرب‌زاده، پژوهشگر شهیر تاجیک، توسط انتشارات آروَن منتشر شد.
2019-12-17 14:49:25

انتشار نامه‌های منزوی و آیت‌الله مرعشی در «میراث شهاب»

در شمارۀ جدید فصلنامۀ «میراث شهاب» نامه‌های علی‌نقی منزوی و آیت‌الله مرعشی نجفی منتشر شده است.
2019-12-16 15:56:11

نشست «ادبیات فارسی در شبه قاره و پاکستان»

نشست تخصصی «ادبیات فارسی در شبه قاره و پاکستان» در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2019-12-16 14:20:02

علایق ادبی و تاریخی یک نسخه‌شناس برجسته

کتاب «ریشه‌ها و اندیشه‌ها» دربرگیرندۀ 23 مقاله از علی‌نقی منزوی همراه با سرگذشت‌نامۀ مختصری از اوست.
2019-12-16 13:57:06

نمایشگاه عکس‌های نسخه خطی «واقعات اتفاقیه در روزگار»

نمایشگاه تصویر عکس‌های تاریخی برگرفته از نسخه خطی «واقعات اتفاقیه در روزگار»، در نگارخانۀ خیال برپا می‌شود.
2019-12-16 13:13:12

نشست گفتگوی ماه با موضوع «حافظ و هویت ملی»

نشست گفتگوی ماه با موضوع «حافظ و هویت ملی» و سخنرانی دکتر اصغر دادبه برگزار می‌شود.
2019-12-15 14:09:27

شمارۀ 32 مجلۀ «جَرنَل»

کتابخانۀ رضا رامپور شمارۀ 32 مجلۀ «جَرنَل» را با مقالاتی دربارۀ تراثیات اردو، فارسی و عربی منتشر کرد.
2019-12-15 13:35:09

بزرگداشت «ویلهلم بارتولد» در کتابخانۀ ملی

بزرگداشت یکصد و پنجاهمین زادروز «واسیلی ولادیمیر بارتولد» در کتابخانۀ ملی ایران برگزار می‌شود.
2019-12-15 13:18:30

ماجرای کشف یکی از مهمترین کتاب‌های کلامی سید مرتضی

نسخه‌ای چند صد ساله به دلیل اینکه فرصت لازم برای شناسایی نسخه‌ها را به پژوهشگران نمی‌دهند همچنان ناشناخته مانده بود.
2019-12-14 17:17:35

صفحه‌ها