نمایش کتب خطی امام رضا(ع) در گنجینه رضوی

مجموعۀ ارزشمندی از کتب خطی نفیس مرتبط با حضرت رضا(ع) در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
2020-07-05 17:11:25

نشست «گرامیداشت دکتر محمد معین» برگزار می‌شود

یکصد و بیست و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد درگذشت دکتر محمد معین اختصاص دارد.
2020-07-04 15:04:32

ارائۀ 300 نسخۀ خطی در سایت کتابخانۀ ملک

مدیرعامل مؤسسۀ کتابخانه و موزه ملی ملک از ارائۀ 300 نسخه خطی این کتابخانه در فضای مجازی و به صورت رایگان خبر داد.
2020-07-04 13:34:22

معرفی سفرنامه‌هایی از شبه قاره در «نامۀ انجمن مفاخر»

شمارۀ 47 فصلنامۀ «نامۀ انجمن مفاخر» ویژه سفرنامه‌هایی از شبه قاره، از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2020-07-04 13:14:07

کتاب «تحفۀ سلطانیه» خواندنی شد

کتاب «تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-07-01 13:25:33

40 مقاله دربارۀ امیرخسرو دهلوی در «خسرو دَرپَن»

ویژه‌نامۀ «خسرو دَرپَن» که از سوی مجلۀ انشا در هندوستان منتشر شده در بردارندۀ 40 مقاله دربارۀ امیرخسرو دهلوی است.
2020-07-01 13:17:03

طومارها؛ آینه تمام‌نمای فرهنگ ایرانی در مواجهه با شاهنامه

برای تحقیق در تحولات فرهنگ شاهنامه و اینکه چه عواملی باعث گسترش و ماندگاری فرهنگ شاهنامه شده است، بررسی طومارها مفید است.
2020-07-01 12:58:18

فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره

«فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره (عصر اکبرشاه)» تألیف ثریا پناهی با مقدمۀ احمد سمیعی گیلانی، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
2020-07-01 12:39:46

اعلام فراخوان فصل‌نامۀ «ملک‌نامه»

کتابخانه و موزۀ ملی ملک برای نشر نوشتار و مقاله در فصل‌نامۀ «ملک‌نامه» فراخوان داد.
2020-06-30 17:13:04

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» منتشر شد

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» نوشته سجاد آیدنلو توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شد.
2020-06-30 14:05:27

صفحه‌ها