آینه میراث 38

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1386 (پیاپی 38)

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر : اکبر ایرانی/ 3
مولوی پژوهی
دولت فقر (مفهوم فقر در زبان اهل معرفت): دکتر محمود عابدی/7
مفاهیم «نفس امّاره»، «نفس لوّامه» و «نفس مطمئنه» در اندیشه های مولوی: دکتر احمد کتابی/15
صورت و حقیقت نزد مولانا جلال الدین بلخی رومی: نجدت طوسون/ 38
دغدغه های بنیادین انسان در آموزه های مولانا: علیرضا خواجه گیر/ 46
آفتاب در آینه (بررسی تطبیقی نظرات مولوی و ترزا آویلایی دربارۀ خدا): دکتر بخشعلی قنبری/ 75
زبان عرفانی در اندیشه مولانا: علی تاجدینی/ 89
مثنوی پژوهی
مثنوی: انگیخته ای آموخته یا آموخته ای انگیخته؟: دکتر میرجلال الدین کزّازی/ 137
خداشناسی علوی در مثنوی مولوی: دکتر احد فرامرز قراملکی، محمدجواد فلاح/ 144
ساختار کلی دفتر سوم مثنوی مولوی: دکتر سیدسلمان صفوی/ 156
ساختار کلی دفتر ششم مثنوی مولوی: دکتر سیدسلمان صفوی/ 181
دو متن غربی و مثنوی معنوی (یک بررسی تطبیقی): جلیل نوذری/217
تأویل گرایی مولانا: نگرشی دو سویه در مثنوی: مریم دانشگر/ 231
ابهام و دوگانگی زبان در مثنوی مولانا: علی بادامی/ 243
مقایسۀ دو داستان عامیانۀ نوش آبادی با قصه موسی و شبان مثنوی معنوی: محمد مشهدی نوش آبادی/252
پیشه و فرهنگ (گروه‌های پیشه وری بر اساس مثنوی معنوی): یزذان فرخی/ 261
نقد و بررسی
شرح «اسرار» بر مثنوی معنوی شریف: دکتر رضا مصطفوی سبزواری/ 303
تأملی در کتاب شناسی مولوی: دکتر یدالله نصراللهی/ 315
در جستجوی نسخ
سه نسخۀ کهن مثنوی مولوی از یک کاتب: دکتر عارف نوشاهی/ 319
متأثران از مولوی
تأثیر مولوی بر اندیشۀ محمد اقبال لاهوری: دکتر تحسین فراقی/ 331
رسائل
شرح دیباچه های منثورِ مثنوی مولوی: حاج محمد حسین حسینی قزوینی شیرازی؛ تصحیح و توضیح: جویا جهانبخش/ 345
مولوی پژوهان
بررسی دیدگاه تنی چند از مستشرقان در خصوص آراء و افکار مولانا: نازیلا اصلانپور/ 433
خلاصه مقالات به عربی : دکتر بشیر جزایری/ 467
خلاصه مقالات به انگلیسی : زینب پیری/3

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.