بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی

بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار ‏می‌گردد.‏
2018-10-16 16:01:44

منطق در ایران سدۀ ششم

منطق در ایران سدۀ ششم به تصحیح و با مقدمه‌های فارسی و انگلیسی غلامرضا دادخواه و اسدالله فلاحی و با پیشگفتاری از نیکلاس رشر، از سوی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران منتشر شد.
2018-10-16 15:14:00

انتشار چاپ دوم ترجمه های کهن شهاب الاخبار

در این پژوهش به بررسی سه نسخه ی کهن از ترجمه ی احادیثِ نبوی در کتابِ «شهاب الاخبار» می پردازیم .
2018-10-16 14:43:29

نسخه خوانی (12)

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است.
2018-10-16 12:34:23

شمارۀ 18 دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی (سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2018-10-16 11:48:02

رونمایی از تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقة

چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی در روزهای چهارشنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی «جایگاه استاد محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» اختصاص دارد.
2018-10-15 16:14:13

تلقی صوفیان از عشق

کتاب حاضر برگ دیگری از جستجوگری های دور از دامن در باب شناخت و تحوۀ تلقی صوفیان از «عشق» است.
2018-10-15 15:23:04

مفهوم «سلحشور پارسی» در هنر هخامنشی بررسی می‌شود

دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «سلحشور پارسی؛ نظری بر نقش‌مایه‌ای ایرانی و مفهوم آن در هنر هخامنشی» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
2018-10-15 14:00:51

آذر برزين در متون پهلوانی پس از شاهنامه

آذربرزین پسر فرامرز، یكی از یلان نامدار منظومه های حماسی پس از شاهنامه است.
2018-10-15 12:49:10

معرفی کتاب «زبان فارسی از گذشته تاکنون»

مجموعه مقالات بو اوتاس، به مناسبت 75 سالگی او، در این کتاب گردآوری شده است. این مقالات شامل نسخه‌های خطی، چاپی و ادبیات ایرانی است که از متن­ های فارسی باستان، میانه و فارسی نو گردآوری شده.
2018-10-15 11:57:24

صفحه‌ها