هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 30 بهمن‌ماه 1398، هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران به معرفی آثار تازه منتشر شده و ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه پرداخت.

وی در ادامه ضمن معرفی میهمانانی که برای نخستین بار در این محفل حضور یافته بودند، از برخی از آنان خواست که سخنانی دربارۀ فعالیت‌های خود برای حاضران بیان کنند.

دکتر عبدالحق امیری، از مقامات سازمان ملل و اهل کشور افغانستان، ماکان زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه، دکتر رضا صدوقی، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و نویسندۀ کتاب فقر تفکر فلسفی و مسعود طاهری، مستندساز از میهمانانی بودند که در جمع حاضران در هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخن گفتند.

در ادامۀ نشست نیز دکتر محمدرضا توکلی صابری که چندی پیش صد و پانزدهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «شعبده در متون کهن ایرانی» با حضور ایشان برگزار شده بود، به اجرای چند ترفند شعبده‌بازی پرداخت.

پایان‌بخش این نشست آوازخوانی استاد صدیق تعریف بود.

محمدحسین ساکت، محمد باهر محمدحسین ساکت، محمد باهر
حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، پروفسور یوسف ثبوتی، منوچهر صدوقی سها، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، پروفسور یوسف ثبوتی، منوچهر صدوقی سها، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری
احمد اشرفی‌زاده، دکتر حسن امین‌لو احمد اشرفی‌زاده، دکتر حسن امین‌لو
دکتر رضا صدوقی دکتر رضا صدوقی
دکتر رضا صدوقی دکتر رضا صدوقی
هلنا شین دشتگل، آناهید خزیر هلنا شین دشتگل، آناهید خزیر
دکتر محمدجواد اسماعیلی، دکتر سید محمد عمادی حائری دکتر محمدجواد اسماعیلی، دکتر سید محمد عمادی حائری
مسعود طاهری (مستندساز) مسعود طاهری (مستندساز)
شهرام یاری، دکتر محمدرضا توکلی صابری، دکتر الوند بهاری شهرام یاری، دکتر محمدرضا توکلی صابری، دکتر الوند بهاری
ماکان زهرایی، سعید رضادوست، احمد ناهید، دکتر توفیق سبحانی، اسفندیار معتمدی، احمد اشرفی‌زاده ماکان زهرایی، سعید رضادوست، احمد ناهید، دکتر توفیق سبحانی، اسفندیار معتمدی، احمد اشرفی‌زاده
دکتر محمدرضا صابری توکلی دکتر محمدرضا صابری توکلی
فریبا مقصودی (خوشنویس)، دکتر محمدعلی سلطانی، صدیق تعریف، محمدجواد جدی فریبا مقصودی (خوشنویس)، دکتر محمدعلی سلطانی، صدیق تعریف، محمدجواد جدی
فرهاد طاهری فرهاد طاهری