دورۀ آموزش تعلیق‌خوانی (حضوری)

عمادالدین شیخ‌الحکمایی
دورۀ تعلیق‌خوانی با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی از مهر 1401 آغاز خواهد شد.
2022-09-11 23:42:06

دورۀ نخست کارگاه تصحیح متون (حضوری)

مسعود راستی‌پور
اولین دورۀ کارگاه تصحیح متون با تدریس مسعود راستی‌پور از مهر 1401 آغاز خواهد شد.
2022-09-11 23:09:06

زادروز پدیدآورندۀ معتبرترین تصحیح شاهنامه

بیستم شهریورماه، هشتاد و پنجمین سالروز تولد جلال خالقی‌مطلق است.
2022-09-11 22:26:04

تأکید ابوریحان بر ضرورت ریاضیات برای زندگی شهرنشینی

ابوریحان معتقد است زندگی شهرنشینی و بهره‌گیری از دنیا، بدون دانش بدست نمی‌آید و در این میان ریاضیات نخستین نیاز آدمی در زندگی شهرنشینی است.
2022-09-11 21:50:04

اعلام فراخوان مجله «مطالعات حکمت عملی»

فراخوان مجله علمی-پژوهشی «مطالعات حکمت عملی» جهت دریافت مقالات اساتید و پژوهشگران منتشر شد.
2022-09-11 21:15:04

نکاتی دربارۀ منشأ مفهوم «نور» در حکمت اشراق

به باور پورجوادی، سهروردی مفاهیم نور و ظلمت را نه از حکمای ایران باستان که از مانی (۲۷۴-۲۱۶ م)، اندیشمند ایرانی و بنیانگذار آیین مانوی اخذ کرده است.
2022-09-10 18:36:22

شاهنامه ایرانی‌ترین متن تاریخی است

نشست نقد و بررسی کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» از سلسله نشست‌های کتاب‌محور ادب پارسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
2022-09-10 17:18:14

«سفیر فرهنگ و دوستی» منتشر شد

ارجنامۀ علی‌اشرف مجتهد شبستری با عنوان «سفیر فرهنگ و دوستی» به کوشش و خواستاری مجید اسدی و جواد رسولی با مقدمۀ کوتاهی از دکتر مهدی محقق منتشر شد.
2022-09-10 16:37:20

ویژگی‌های شخصیتی و علمی ابوریحان بیرونی

احمد پاکتچی: یکی از ویژگی‌های ابوریحان بیرونی که کمتر به آن پرداخته شده «صریح سخن گفتن و مسئولیت سخن را بر عهده گرفتن» است.
2022-09-10 15:54:36

نظر شرق‌شناس فرانسوی درباره دانش و هنر ایرانیان

هانری ماسه خاورشناس، ایران‌شناس، نویسنده، مترجم و محقق معاصر فرانسوی ا‌ست که در دو حوزه تحقیقات عربی و تحقیقات ایرانی کوشید.
2022-09-10 15:18:36

صفحه‌ها