محقق ایرانی، نامی جهانی

ابوریحان بن احمد خوارزمی بیرونی در سوم ذی‌الحجه سال 362 هجری در حومه شهر كاثِ خوارزم و به روایت دهخدا در رستاق خوارزم پا به عرصه وجود نهاد.
2022-09-06 21:55:15

بزرگ‌ترین دانشمند جهان اسلام

جایگاه ابوریحان بیرونی را از فراوانی و تنوع آثارش در ریاضیات، نجوم، پزشكی و شناخت داروهای گیاهی، نباتات و جواهر‌شناسی می‌توان دریافت.
2022-09-05 23:53:52

بزرگداشت هزار و پنجاهمین زادروز «ابوریحان بیرونی»

بنیاد ایران‌شناسی بزرگداشت هزار ‌و پنجاهمین سال تولد «ابوریحان بیرونی» را در تالار محتشم به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌کند.
2022-09-05 23:25:04

گفت‌وگو با منوچهر صدوقی سها درباره «تحقیق ماللهند»

«تحقیق ماللهند» حاصل اقامت طولانی بیرونی در هند و معاشرت و برخورد نزدیك با مردمان و دانشمندان آنجا و یادگیری از ایشان است.
2022-09-05 22:54:03

اهمیت نگاه ابوریحان بیرونی در زمینۀ معارف هند

شناخت ادبیات و معارف هندیان و پژوهش و تأمل بر ژرف‌كاوی‌های آنها تنها مدخل مناسب برای فهم ارزش آثار ابوریحان بیرونی در این زمینه به حساب می‌‌آید.
2022-09-05 22:19:51

ابوریحان بیرونی؛ مبدع اندیشه‌های تطبیقی

ابوریحان بیرونی اندیشه‌های هندی‌ها را با اندیشه‌های یونانیان مقایسه می‌كند و خصوصا كلمه «مقارنه» را به كار می‌برد.
2022-09-05 21:43:32

ابوریحان؛ دانشمندی ذوالفنون

ابوریحان بیرونی را بحق باید یكی از بزرگ‌ترین دانشمندان ایران و جهان دانست.
2022-09-05 21:11:11

ابوریحان بیرونی و روز ملی مردم‌شناسی

سیزده شهریور روز ملی مردم‌شناسی در ایران با نام دانشمند شهیر حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی ابوریحان بیرونی گره خورده است.
2022-09-04 17:43:16

دانشمند ایرانی که همه چیزدان بود

ابوریحان محمدبن احمد بیرونی، ریاضیدان، ستاره‌شناس، تقویم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس، تاریخ‌نگار، گاه‌نگار و طبیعی‌دان ایرانی و از بزرگترین دانشمندان مسلمان در همه اعصار است.
2022-09-04 16:39:15

سرنوشت ابوریحان؛ بزرگ‌ترین سرمشق برای نوآوری

سرنوشت ابوریحان بیرونی بزرگترین سرمشق برای ما است که به اکتشاف و اختراع سخن جدید و همچنین به دانش‌های نوین نائل شویم.
2022-09-04 15:27:15

صفحه‌ها