نامۀ سرگشادۀ 8 تن از مؤلفان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نامۀ سرگشادۀ 8 تن از مؤلفان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در این نامه مؤلفان لغت‌نامۀ بزرگ فارسی بار دیگر توقف تألیف این لغت‌نامه را اعلام کردند.
2022-09-04 14:29:27

نسخه‌بینی تخصصی در گستره پزشکی

نشست نسخه‌بینی تخصصی در گستره پزشکی و بررسی نسخه‌های خطی در این حوزه در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.
2022-09-04 14:16:57

گام پایانی فهرست‌نویسی اسناد مجلس شورای ملی

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس گفت: فهرست‌نویسی اسناد مجلس شورای ملی رو به اتمام است.
2022-09-04 13:45:57

ترجمۀ قرآن موزۀ شاهچراغ(ع)» منتشر شد

«ترجمۀ قرآن موزۀ شاهچراغ (ع) (ترجمۀ فارسی کهن)» با تصحیح زهرا ریاحی‌زمین، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-08-31 18:23:23

دربارۀ تبار و تعلق ابونصر فارابی

فارابی اگر نیای ترک داشته، اما در ایران فرهنگی زیسته و به فرهنگ ایران خدمت کرده است. او میراث مشترک ایران با کشورهای همجوار است.
2022-08-31 17:41:13

گزارش هشتاد و دومین محفل ماهانۀ میراث مکتوب

هشتاد و دومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز چهارشنبه 26 مردادماه 1401 برگزار شد.
2022-08-31 16:47:08

حقیقت مرگ نزد سهروردی

نشست «حقیقت مرگ در فلسفه سهروردی و مقایسه با ابن سینا» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی قاسم پورحسن برگزار شد.
2022-08-31 14:55:16

بزرگداشت «ابوریحان بیرونی» برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت «ابوریحان بیرونی» روز یکشنبه سیزدهم شهریورماه از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2022-08-31 14:20:16

دربارۀ «تاریخ سیستان» و چاپ عکسی آن

حمیدرضا سلمانی در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ «تاریخ سیستان» که به تازگی چاپ عکسی آن از سوی مرکز پژوهش‌ کتابخانه مجلس منتشر شده، پاسخ گفته است.
2022-08-29 16:14:11

دومین شماره «پژوهش‌های نسخه شناسی و تصحیح متون»

دومین شماره دوفصلنامۀ علمی «پژوهش‌های نسخه‌شناسی و تصحیح متون» از سوی انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران منتشر شد.
2022-08-29 15:32:11

صفحه‌ها