نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ (دربارۀ «نگاهی اجمالی به کتاب نسخه‌شناخت»)

حدود یک سال پیش در وب‌سایت کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی یادداشتی منتشر شد در به اصطلاح نقد کتاب نسخه‌شناخت (پژوهشنامۀ نسخه‌شناسی نسخ خطی فارسی) تألیف علی صفری آق‌قلعه.
2014-11-11 11:53:50

معرفی آینه میراث در جلد اول دانشنامه مطبوعات ایران

در جلد نخست دانشنامۀ مطبوعات ایران عرفي سوابق و جزييات كار حدود 240 نشريه توسط 100 نفر از صاحب‌ نظران و کارشناسان تاریخ مطبوعات ایران گردآوری شده است.
2014-11-11 10:32:13

شمارۀ 117 فصلنامه علمی - پژوهشی دانش منتشر شد

به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، صد و هفدهمين شماره از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی توسط اين مركز در اسلام‌آباد چاپ و منتشر شد.
2014-11-10 16:52:08

دنباله تحقيقات درباره شرف الدين مسعودي: مسعودیِ جهان دانش و مسعودیِ المباحث والشکوک

دربارۀ نويسنده جهان دانش شايد بيش از هر کس ديگری مرحوم دانش پژوه در تحقيقات و مقدمه های متعددی که بر کتابهای مختلف نوشته سخن رانده است.
2014-11-10 15:35:19

انتشار تصحیح دیوان شاه قاسم انوار

دیوان شاه قاسم انوار با مقدمه و تصحیح دکتر حسن نصیری جامی از سوی انتشارات مولی به چاپ رسید.
2014-11-10 14:38:23

معرفی نسخۀ نویافتۀ خطی از رشیدالدین وطواط

با حمله و تاراج قوم تاتار و از بین رفتن آثار و میراث گرانبهای مکتوب زبان پارسی، دورۀ خوارزمشاهیان کمتر مورد پژوهش و تحقیق دقیق ادبی و علمی قرار گرفته است.
2014-11-10 10:47:04

اندیشه های مورخان در عصر صفوی

دريافت عمق معناي تاريخ بشري، خصوصاً طي دو قرن اخير و هم‌زمان با پيشرفت علوم انساني در حوزۀ نظري، مورد توجه صاحبان نظر در اين علم قرار گرفته است
2014-11-09 15:43:44

تاریخ العراق الحدیث 1258 - 1918 م

کتاب حاضر تاریخ جدید عراق را مورد بررسی قرار داده است.
2014-11-09 13:56:22

گزارش کنفرانس سه روزة «تاریخ، حال و آینده ریاضیات و نجوم: بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی»

کنفرانس سه روزۀ «تاریخ، حال و آینده ریاضیات و نجوم: بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی» از تاریخ 10 تا 12 سپتامبر 2014 (19 تا 21 شهریور 93) در شهر باکو برگزار شد.
2014-11-09 12:30:11

پژوهشی در نظم قرآن

در این کتاب مبانی تاریخی و مسائل علم تناسب تحلیل علل پراکنده نمایی و عدم تفکیک موضوعی در قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
2014-11-09 11:20:30

صفحه‌ها