نمایش شش نسخه ارزشمند خطی پزشکی

شش نسخه ارزشمند خطی پزشکی، داروسازی و دیگر دانش‌های وابسته از دانشمندان بزرگ طب در تاریخ ایران و اسلام، در کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمد.
2022-08-24 14:38:35

تأملی در رابطۀ پزشکی و فلسفه نزد جالینوس و ابن‌سینا

بهترین راه برای فهم ارتباط پزشکی و فلسفه، تأمل در آثار فیلسوف-پزشکانی است که کوشیده‌اند اشارات نظری دقیق از نحوۀ این تعامل به دست دهند.
2022-08-23 16:41:11

به یاد محمد پروین گنابادی

محمد پروین گنابادی از معلمی تا نمایندگی مجلس و تألیف لغتنامه را در کارنامه خود دارد.
2022-08-23 15:21:08

بزرگداشت ابن سینا و محمد بن زکریای رازی

برنامه «دو طبیب پرآوازه» به مناسبت روز پزشک و روز داروساز، با هدف بزرگداشت ابن سینا و محمد بن زکریای رازی، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.
2022-08-23 14:46:54

«تاریخ رستم‌خان سپهسالار گرجی» منتشر شد

کتاب «تاریخ رستم‌خان سپهسالار گرجی» تألیف بیجَنِ تاریخ‌صفوی‌خوان با تصحیح محسن بهرام‌نژاد، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-08-22 19:47:26

گفت‌وگو با طاهر بابایی، مصحح کتاب «غزوات سلطان سلیم»

31 مردادماه سالروز جنگ چالدران است؛ نبردی که نه نتیجۀ تحرکات صفویان، بلکه نیاز حکومت سلطان سلیم اول برای بقا بود.
2022-08-22 18:14:01

«شاهنامه و پایان ساسانیان» نقد و بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» به همت خانه اندیشمندان علوم‌انسانی برگزار می‌شود.
2022-08-22 17:39:03

سیاست تجارت در ایران عصر صفوی

کتاب «سیاست تجارت در ایران عصر صفوی؛ ابریشم در برابر نقره» نوشته رودالف پی. متی با ترجمه مانی صالحی علامه از سوی نشر فرهنگ جاوید به چاپ رسید.
2022-08-22 16:57:34

فراخوان مقاله با موضوع «سفرنامه‌های تاریخی عتبات عالیات»

کتابخانه و موزه ملی ملک برای نشست «شناخت‌نامه‌های سفرنامه‌های عتبات عالیات از دوره صفوی تا روزگار معاصر» فراخوان مقاله داد.
2022-08-22 16:03:37

تصحیح سفرنامه میرزا حسن‌خان

سفرنامه میرزا حسن‌خان (صاحب دیوان) «الفراریه» با تصحیح امید شریفی از سوی انتشارات ایرانشناسی منتشر شد.
2022-08-21 23:34:48

صفحه‌ها