سومین شمارۀ پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین

سومین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین منتشر شد.
2020-07-28 13:18:55

بزرگداشت شهاب‌الدین سهروردی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نشست مجازی روز بزرگداشت «شیخ شهاب‌الدین سهروردی» را چهارشنبه 8 مردادماه برگزار می‌کند.
2020-07-28 13:07:29

شمارۀ 15 ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی

پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2020-07-27 13:42:04

نشست «زبانی به وسعت شمس»

بیست و ششمین درس‌گفتار درباره‌ شمس تبریزی روز چهارشنبه هشتم مردادماه با سخنرانی علی‌اصغر ارجی ارائه خواهد شد.
2020-07-27 13:23:38

شماره 4 مجلۀ تراث‌پژوهی «تحصیل»

شمارۀ 4 مجلۀ «تحصیل» با محوریت تراث‌پژوهی، از سوی ادارۀ معارف اسلامی کراچی در پاکستان منتشر شد.
2020-07-27 13:14:59

نقد مدخل رازی در کتاب «تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران»

حسین برقعی رضوی در مقاله‌ای به نقد مدخل رازی در کتاب «تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران» تألیف حسن تاجبخش، پرداخته است.
2020-07-26 16:19:13

«بخارا» ویژه‌نامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی

یکصد‌ و‌ سی و هشتمین شمارۀ مجلۀ بخارا به مطالبی دربارۀ شیخ آقابزرگ تهرانی منتشر شد.
2020-07-26 14:32:40

انتشار نسخۀ صوتی «سیر الملوک»

نسخۀ صوتی کتاب «سیاست‌نامه» یا سیرالملوک اثر خواجه نظام‌الملک طوسی از سوی انتشارات نیستان منتشر شد.
2020-07-26 13:52:32

ویژه‌نامۀ تولد دکتر محمود عابدی

ویژه‌نامۀ سالروز تولد دکتر محمود عابدی، با عنوان «ستاینده‌ ستوده» در سایت مرکز فرهنگی شهر کتاب منتشر شد.
2020-07-26 13:49:06

بررسی دو گام در سهروردی‌پژوهی

نشست هفتگی شهر کتاب در روز هفتم مرداد به بررسی دو کتاب «تبارنامه اشراقیان» و «ساختار منطقی فلسفه‌های اشراقی» اختصاص دارد.
2020-07-26 13:43:37

صفحه‌ها