تصحیح و انتشار «قادرنامه» در هندوستان

«قادرنامه» اثر میرزا اسدالله خان غالب دهلوی با تصحیح دکتر اخلاق احمد آهن و از سوی مؤسسۀ غالب در دهلی منتشر شد.
2020-07-20 12:32:53

مناقب شمس‌الدین در مناقب‌العارفین

نشست درس‌گفتارهای شمس با عنوان «مناقب شمس‌الدین در مناقب‌العارفین» به صورت مجازی برگزار می‌شود.
2020-07-20 12:24:37

سفرنامۀ دکتر اوئیلز به ممالک ایران

سفرنامۀ دکتر اوئیلز به ممالک ایران، به کوشش حسن علی فریدونی و سید محمدرضا آصف آگاه از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است.
2020-07-19 13:57:01

جلد 41 فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

چهل و یکمین جلد از «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» به کوشش هایده چیذری تدوین و منتشر شد.
2020-07-19 13:27:32

خدمات غیرحضوری کتابخانۀ ملک به پژوهشگران نسخ خطی

کتابخانه و موزۀ ملی ملک خدمات خود را به پژوهشگران حوزۀ کتاب به ویژه نسخه‌های خطی، به گونه غیر حضوری ارائه می‌دهد.
2020-07-19 12:57:49

مروری بر شعر کلاسیک ایران در «هفت شهر شعر»

کتاب «هفت شهر شعر» که گفت‌وشنودی است با عبدالعلی دستغیب درباره شاعرانگی ایرانیان با همت صمد مهمان‌دوست منتشر شد.
2020-07-18 14:36:55

زمینه‌ای برای نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری

تارنمای نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری با هدف ایجاد زمینۀ دسترسی به نسخ خطی موجود در گنجینه‌های سراسر جهان ایجاد شده است.
2020-07-18 14:28:40

شمارۀ 181 «آینۀ پژوهش»

شمارۀ 181 دوماهنامۀ «آینۀ پژوهش» از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم منتشر شد.
2020-07-15 15:02:16

ارائۀ رایگان تصاویر نسخه‌های خطی کتابخانۀ دانشگاه تهران

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تصاویر تمامی نسخه‌های خطی خود را که در وبسایت این کتابخانه قرار دارد، به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.
2020-07-15 14:12:28

كتابخانۀ گنج بخش؛ گنجينه فرهنگی مشترک ايران و پاكستان

كتابخانۀ «گنج بخش» گنجینه گرانبها و مشترک ایران و پاکستان و سند ذی قیمت حیات زبان فارسی در منطقه شبه قاره هند است.
2020-07-15 12:36:48

صفحه‌ها