مفاخر نامه دکتر مهدی محقق

استاد دكتر مهدى محقق در بهمن ماه 1308 هجرى شمسى در مشهد به دنيا آمدند. تحصيلات خود در دوره ابتدائى و متوسّطه را در تهران گذراندند و از سال 1323 شروع به تحصيلات حوزوى كردند.
2012-08-07 15:25:00

انتشار «کامل الصّناعة االطّبیّة»

«کامل الصّناعة االطّبیّة» تألیف علی ‌بن‌ عبّاس مجوسی اهوازی، پزشک نامدار قرن چهارم هجری است که آن را در بیست گفتار تدوین کرده است.
2012-08-06 17:34:00

خجندی نامه در «آینه میراث» نمایان شد

ضمیمۀ 26 دوفصلنامۀ آینه میراث، ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون با عنوان خجندی نامه به چاپ رسید.
2012-08-06 15:36:00

گنجینه هایی از تمدن اسلامی

تمدن اسلامی ویژگی مهمی دارد که بر اساس آن تمدن دنیای قدیم از دنیای جدید جدا می شود. این ویژگی به مکتوب بودن تمدن اسلامی باز می گردد.
2012-08-05 15:53:00

تازه ترین فهرستِ کتابخانه مجلس

قاضی معزالدین، دانشمند بنام سدۀ یازدهم، زمانی که از اصفهان به دزفول مهاجرت کرد، تحولی آفرید که آثارش تا به امروز محسوس و مشهود است.
2012-08-05 15:31:00

افشار، نمادِ شتاب به دور از شتابزدگی

چند سال پیش، آنگاه که درآمدی بر دیوان ظهیر فاریابی، تصحیح استاد فقید دکتر امیر حسن یزدگردی، می نوشتم، از دو مکتب در حوزۀ تصحیح متون و تحقیقات ادبی سخن گفتم: «مکتب دقت» و «مکتب سرعت».
2012-08-05 15:04:00

تک نگاشته رازی در اخلاق پزشکی

ابوبکر بن قارون رازی از پزشکان متبحری بود که داستان راهی شدن استادش حکیم رازی را به خراسان برای درمان بیماری سخت امیر سامانی و معاینه پسر رئیس نیشابور از زبان او گفته آمده است.
2012-08-04 17:43:00

اسطوره در عرفان

اسطوره از جهاتی با معانی عرفانی پیوند تنگاتنگ دارد. در واقع برای بیان این معانی، چه بسا اسطوره کارآمدترین وسیله باشد. حتی می توان گفت که اسطوره در مراتب بالا گویی اساساً برای بیان تجربه های باطنی و رازورانه ساخته شده است.
2012-08-04 17:26:00

موسیقی درمانی در عصر صفوی

عبدالقادر مراغی، ملقب به «حافظ»، «گوینده»، و «نظام الدین»، و مشهور به «ابن غیبی»، موسیقی دان بزرگ ایرانی بوده که در سال 768 ق در شهر مراغه به دنیا آمد.
2012-08-04 16:51:00

اثری جاویدان درباره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)

کتاب فضائل أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب از جمله آثار جاودان امام حنبلیان، احمد بن حنبل و از نخستین منابع حدیثی به شمار می رود، و تاکنون بارها هم در ایران و هم در خارج از ایران به چاپ رسیده است.
2012-08-04 16:17:00

صفحه‌ها