شمارۀ 99 «خردنامۀ صدرا»

به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا به مدیرمسئولی و سردبیری آیت الله سید محمد خامنه ای، شماره ۹۹ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا (بهار ۱۳۹۹) منتشر شد.
2020-07-12 13:58:22

معرفی برخی از نسخ دانشگاه کمبریج

کتابخانه دانشگاه کمبریج، مجموعه نسخه های خطی اسلامی را از طرق مختلف و طی چهار قرن گذشته گردآوری کرده است.
2020-07-12 13:50:29

گزارش نشست «بزرگداشت زنده‌یاد دکتر منوچهر مرتضوی»

یکصد و بیست و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «بزرگداشت زنده‌یاد دکتر منوچهر مرتضوی» اختصاص داشت.
2020-07-11 11:34:42

نشست «رونمایی، نقد و بررسی کتابشناسی متون چاپ‌شده در ایران» برگزار می‌شود

یکصد و بیست و هشتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «رونمایی، نقد و بررسی کتابشناسی متون چاپ‌شده در ایران» اختصاص دارد.
2020-07-08 20:26:16

سه اثر مؤسسۀ میراث مکتوب در دست تکمیل و انتشار

احمدرضا رحیمی ریسه از در دست تکمیل بودن سه اثر خبر دارد که از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
2020-07-08 15:16:10

شمارۀ 14 «فرهنگ‌نویسی»

چهاردهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.
2020-07-08 15:11:20

نظر شمس تبریزی درباره احمد و محمد غزالی

شمس در مقالات خود با داوری‌های نقادانه دربارۀ بسیاری از بزرگان فرهنگ و اندیشه قضاوت می‌کند.
2020-07-08 14:29:18

متن‌خوانی و شرح رسالۀ «پرتونامه» سهروردی

درسگفتار مجازی «متن‌خوانی و شرح رسالۀ پرتونامه شهاب‌الدین سهروردی؛ بازخوانی حکمت مشایی در اندیشه اشراقی» با تدریس منوچهر صدوقی سها برگزار می‌شود.
2020-07-08 13:50:51

دسترسی رایگان به برخی منابع نسخه‌پژوهی کتابخانۀ ملی

امکان دسترسی رایگان به منابع اصلی و مرجع انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حوزۀ آرشیو، اسناد، کتابداری و نسخه‌پژوهی فراهم شد.
2020-07-08 13:36:55

اسنادی نفیس از صفویه تا قاجار در کتاب «اسناد ماندگار»

کتاب «اسناد ماندگار» با موضوع گزیده‌ای از اسناد نفیس کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، مربوط به عصر صفوي تا اواخر دورۀ قاجار منتشر شد.
2020-07-08 13:31:37

صفحه‌ها