ضرورت تصحیح و بازبینی مقاتل توسط جامعۀ علمی

ورود جامعۀ علمی به حوزۀ تصحیح و بازبینی برخی از مقاتل تاریخی این دوره، به منظور انتشار منقّح و پاکیزه این آثار ضرورت دارد.
2019-09-04 09:29:17

هفت دیوان محتشم کاشانی؛ آینۀ عرفان عصر صفوی

این اثر برگزیدۀ حامیان نسخ خطی شامل هفت ديوان به نام‌هاى: شيبيه، شبابيه، صبائيه، رسالۀ جلاليه، رسالۀ نُقل عشاق، ضروريات و معمّيات است.
2019-09-03 16:47:40

نمایش مستندی دربارۀ مرحوم استاد ایرج افشار

مستند «فرزانۀ فروتن ایران‌مدار ما» که روایتی از زندگی ایرج افشار یزدی است چهارشنبه ۱۳ شهریورماه اکران خواهد شد.
2019-09-03 13:22:07

انتشار فرهنگ جامع زبان فارسی به اردو ـ انگلیسی

فرهنگ جامع زبان فارسی به اردو ـ انگلیسی منتشر خواهد شد.
2019-09-03 13:15:22

همایش «کارنامۀ علمی ایرج افشار» برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران با بررسی کارنامۀ علمی ایرج افشار برگزار می‌شود.
2019-09-02 15:36:36

اعلام فراخوان نهمین دورۀ جایزۀ دکتر فتح‌الله مجتبایی

جایزۀ دکتر فتح‌الله مجتبایی
فراخوان جایزۀ دکتر مجتبایی برای انتخاب بهترین رسالۀ دورۀ دکتری «ادیان و عرفان» و «زبان و ادبیات فارسی» اعلام شد.
2019-09-02 13:23:21

غزل‌های میر کرمانی

میر کرمانی از یک سو تحت تأثیر سعدی است و از سوی دیگر، از فعالان مسیری است که خدا حافظ را بر فراز نقطه کمال آن نشانده است.
2019-09-02 12:55:55

«فیض الدموع» شرح واقعۀ کربلا به نثر قدیم فارسی

«فیض الدموع» یک متن ادبی به زبان فارسی فاخر و مستند به اسناد معتبر تاریخی دربارۀ واقعۀ کربلا است.
2019-09-01 17:32:37

تصحیح و انتشار شرحی کهن بر مثنوی

شرح اوائل مثنوی را علاءالدین علی بن محمد شاهرودی بسطامی، در سدۀ 9 قمری تصنیف کرده است.
2019-09-01 15:21:42

نگاهی به سیر مقتل‌نگاری در تاریخ شیعه

مقتل‌نگاران مکتوب‌کنندگان گزارش‌های شاهدان از واقعۀ شهادت امام حسین (ع) و یارانش هستند.
2019-09-01 14:47:57

صفحه‌ها