فراخوان همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه

دومین همایش ملی «نگاهی نو به ادب عامه» به همت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، در اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
2017-07-26 14:19:40

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب فارسی

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب فارسی (سال ششم، شماره 2، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شد.
2017-07-26 13:07:30

یادداشت های میرزا فضل الله وزیر نظام

وضعیت سیاسی ایران در آغاز عصر ناصری با مرگ محمد شاه در ششم شوال ۱۲۶۴ ق در عمارت محمدیه شمیران که امروزه به باغ فردوسی مشهور است، شکل گرفت. یاددا
2017-07-26 11:59:31

امضای قرارداد همکاری میان مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانۀ انیس

با انعقاد تفاهم نامۀ همکاری میان کتابخانۀ انیس و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، آثار این مؤسسه به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.
2017-07-25 15:10:50

تغییر مذهب در ایران عصر صفوی

دین و قدرت در ایران عصر صفوی پژوهشی دربارۀ پیوند میان نهاد سیاسی و ساختار دیوانی در ایران سده های دهم تا دوازدهم هجری است.
2017-07-25 12:58:32

دهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران

شمارۀ دهم نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-07-24 14:12:56

وقف نامه ای از انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه قاجار

وقف نامه ای از انیس الدوله همسر سوگلی ناصرالدین شاه روی نسخه از بحارالانوار مجلسی برجای مانده که نشان می دهد او یک دوره کامل بحار را وقف کرده است.
2017-07-24 12:39:04

انتشار راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان (روش شناسی ویرایش و بازسازی)

سال هاست کیش مانوی و زبانهایی از ایرانی میانه، مانند فارسی میانه و پارتی و سغدی، در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود.
2017-07-23 14:44:34

مجموعه‌واژه‌های آینده‌پژوهی

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در طول بیش از دو دهه فعالیت خود نزدیک به پنجاه‌ و پنج ‌هزار واژه را در حوزه‌های مختلف علمی به تصویب رسانده است.
2017-07-23 11:51:44

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن لاهوتی

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن لاهوتی همزمان با بزرگداشت این استاد فقید در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2017-07-22 14:00:32

صفحه‌ها