نخستین همایش علمی - کاربردی میراث مکتوب فارسی،‌ عربی و ترکی

نخستین همایش علمی-کاربردی میراث مکتوب فارسی،‌ عربی و ترکی 3 آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
2017-11-22 15:13:41

یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

ضمیمۀ 8 گزارش میراث یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-11-22 14:39:35

نشست معرفی و بررسی «دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به‌ خط عربی»

نشست معرفی و بررسی «دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به‌ خط عربی» روز گذشته سه‌شنبه (30 آبان ماه) در سرای اهل ‌قلم برگزار شد.
2017-11-22 12:21:52

شمارۀ 342 ماهنامۀ جهان کتاب

شمارۀ 342 ماهنامۀ جهان کتاب (سال بیست و دوم، شمارۀ 8 آبان 1396) منتشر شد.
2017-11-21 15:48:49

انتشار کتاب پنج رسالۀ حروفیه

نهضت حروفيه در سدۀ 8 ق. با رهبرى فضل‌اللّه استرآبادى (م 796 ق.) بر ضد تيموريان پديد آمد.
2017-11-21 15:05:22

رساله‌ای در حوزۀ شعر و شعرشناسی

کتاب شعر و دانش، نوشتۀ رستم وهاب‌زاده، شاعر و پژوهشگر تاجیک، منتشر شد.
2017-11-21 14:00:49

قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» تألیف عبدالحسین مصحفی با مقدمۀ غلامرضا عسجدی به کوشش زینب کریمیان منتشر شد.
2017-11-20 15:16:24

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده ( از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی )

این پژوهش درآمدی است بر تاریخ تاریخ نویسی ایرانی به زبان فارسی از تکوین آن در دورۀ سامانیان تا تحول آن در دورۀ قاجار.
2017-11-20 12:53:04

آیین رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم

حوزه هنری در تماشاخانه مهر رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم را برگزار می کند.
2017-11-19 18:05:51

ایران شناسی در لهستان

ششمین نشست از سلسله نشست های ایران شناسی با عنوان ایران شناسی در لهستان پیشینه و چشم انداز فرارو برگزار می شود.
2017-11-18 17:54:05

صفحه‌ها

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید