جشن نامۀ دکتر محمد دبیرسیاقی در «بخارا» نوروزی

شمارۀ نوروزی و یکصدوهفدهمین شماره از مجلۀ «بخارا» با تصویری از دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی به جشن‌نامۀ این استاد ادبیات فارسی اختصاص دارد.
2017-03-29 21:29:02

شمارۀ 39 ادبیات تطبیقی

شمارۀ جدید ادبیات تطبیقی (سال دهم، شماره 39، پاییز 1395) منتشر شد.
2017-03-28 21:05:28

فراخوان مقاله دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین

فراخوان مقاله دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین اعلام شد. این همایش خرداد سال جاری برگزار می شود.
2017-03-27 20:31:08

انتشار شمارۀ جدید جهان کتاب

شمارۀ 333 – 334 جهان کتاب (بهمن – اسفند 1395) منتشر شد.
2017-03-27 19:12:31

انتشار دیوان هاتف اصفهانی

سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد.
2017-03-25 19:13:51

مهمان دل (مجموعه مقالات نظامی‌شناسی)

نظامی گنجوی (۵۳۳-۶۱۴ق) از جملۀ شاعرانی است که می‌توان او را در شمار ارکان شعر فارسی به حساب آورد.
2017-03-25 12:34:57

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال هفدهم، شماره 33، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
2017-03-18 15:47:25

هشت بهشت، تاریخ آل‌عثمان

ادریس بِدلیسی، ملقب به مولانا، کمال‌الدین و حکیم‌الدین، فرزند شیخ حسام‌الدین علی بدلیسی است و از مورخان بنام دورۀ عثمانی به شمار می‌رود.
2017-03-18 12:51:39

میراث علمی اسلام و ایران در گام نهم

نهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-03-18 11:56:27

فؤاد سید (عالم و متخصص نسخه های خطی و فهرست نویسی)

بیستم اکتبر 2016 یکصدمین سالروز تولد فؤاد سید، عالم و متخصص پرآوازۀ نسخه های خطی و فهرست نویسی، پدر دکتر ایمن فؤاد سید است.
2017-03-15 11:06:40

صفحه‌ها