فقه القرآن

کتاب «فقه القرآن» اثر قطب الدین ابوالحسین سعید (م ۵۷۳ ق) فرزند عبداللّه راوندی، مشهور به سعید بن هبة اللّه راوندی از مفسران بزرگ شیعه است.
2017-04-30 13:12:00

آیین رونمایی از کتاب «خوشنویسان استانبول»

آیین رونمایی از کتاب «خوشنویسان استانبول» روز دوشنبه 11 اردیبهشت برگزار می شود.
2017-04-30 12:18:39

فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار

فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار اعلام شد.
2017-04-30 11:30:50

شمارۀ جدید دو فصلنامه علوم ادبی

شمارۀ جدید دو فصلنامۀ علوم ادبی (سال پنجم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
2017-04-29 14:50:27

انتشار مجموعه رسائل

آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.
2017-04-29 13:07:30

برگزاری نشست «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» با سخنرانی دکتر محمود امیدسالار

نود و هشتمین نشست از سلسله نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» با سخنرانی دکتر محمود امیدسالار برگزار خواهد شد.
2017-04-29 12:02:48

نقد و رونمایی دو کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب و دیوان هاتف اصفهانی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه پژوهشی میراث مکتوب «کتاب شناخت 2 (از سلسله نشست های معرفی، نقد و رونمایی کتاب» را برگزار می کند.
2017-04-29 10:09:23

فایل صوتی کنفرانس «شاهکار ناشناختۀ رنسانس فلسفی ایران صفوی: محبوب القلوب قطب الدین اشکوری»

کنفرانس «شاهکار ناشناختۀ رنسانس فلسفی ایران صفوی: محبوب القلوب قطب الدین اشکوری» روز پنجشنبه 31 فروردین در سالن انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران برگزار شد.
2017-04-26 14:40:18

تکملۀ نفحات الانس منتشر شد

تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.
2017-04-26 11:27:54

دیدار و گفتگو با اسمعیل دمیرچی

کتابفروشی آینده جلسه پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه خود را به گفتگو با استاد دمیرچی اختصاص داده است .
2017-04-26 10:33:12

صفحه‌ها