شب علی بلوکباشی برگزار می‌شود

شب علی بلوکباشی به کوشش نشریۀ بخارا در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
2020-01-05 14:25:55

مجموعه مقالات جلال خالقی مطلق منتشر شد

مجموعه مقالات دکتر جلال خالقی مطلق با عنوان «جای پای سال‌ها» منتشر شد.
2020-01-04 15:42:03

شمارۀ 23 مجلۀ «ادب فارسی»

شمارۀ 23 مجلۀ «ادب فارسی» از سوی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شد.
2020-01-04 15:25:17

نشست «نقش‌برجسته‌های کاغذی» برگزار می‌شود

نشست پژوهشی «نقش‌برجسته‌های کاغذی» با سخنرانی دکتر شیوا میهن برگزار می‌شود.
2020-01-04 15:04:41

بررسی پیوند ادبیات و هنر در نسخه‌ای سلجوقی

کتاب «نگاره‌های عیّار» به بررسی پیوند هنر و ادبیات بر اساس نسخه‌ای ارزشمند از داستان سمک عیار پرداخته است.
2020-01-01 15:20:52

شمارۀ جدید مجلۀ «فیضانِ ادب»

شمارۀ جدید مجلۀ «فیضانِ ادب» از سوی «ادارۀ تحقیقاتِ اردو و فارسی» هندوستان منتشر شد.
2020-01-01 14:50:47

رونمایی از اسناد پرستاری به خط سیاق

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی از قدیمی‌ترین اسناد پرستاری کشور رونمایی کرد.
2020-01-01 14:15:09

انتشار نخستین شمارۀ «نقد کتاب معرفت دین»

نخستین شمارۀ فصلنامۀ «نقد کتاب معرفت دین» با مدیرمسئولی نیکنام حسینی‌پور و از سوی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.
2020-01-01 13:44:40

تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی

کتاب «تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ از سقوط عباسیان تا پایان صفویان» نوشتۀ دکتر بهمن زینلی منتشر شد.
2019-12-31 16:49:46

50 سال تحقیق و ترجمه در گفت‌و‌گو با مجدالدین كیوانی

دکتر مجدالدین کیوانی در حال حاضر عضو شورای علمی دایرة المعارف بزرگ اسلامی و سردبیر مجلۀ «آینۀ میراث» است.
2019-12-31 16:30:25

صفحه‌ها