جریان‌شناسی عرفان ابن‌عربی در ادب فارسی

کتاب «جریان‌شناسی عرفان ابن‌عربی در ادب فارسی» نوشته مهدی حیدری، با مقدمه دکتر سیدحسین نصر، توسط انتشارات مولی چاپ و منتشر شد.
2019-08-11 16:33:47

نسخه‌های خطی قرآن کریم از قفقاز

در دو دهه گذشته، تعدادی نسخه‌هایِ خطّی نادر و شگفت‌انگیز قرآن کریم از منطقه جنوبیِ فیلیپین برونئی- کشف شدند.
2019-08-11 15:26:50

تصحیح و انتشار اثری فقهی از ابن المطهر حلّی

مرکز تراث الحله کتاب «مسائلُ متفرقةٌ» یک نسخۀ فقهی از آثار شیخ محمد حلی را برای نخستین بار به چاپ رسانده است.
2019-08-11 14:39:29

۷۰۰۰ کتیبۀ زبان فارسی در هند، در معرض فراموشی

مرتضی رضوانفر
دکتر مرتضی رضوانفر از وجود 7 هزار کتیبه به زبان فارسی در هند خبر داد که نسبت به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.
2019-08-11 14:15:50

بیرون کشیدن مذاهب اعراب از بن‌بست پنجاه ساله

کتاب «خدایان شبه جزیره» نوشتۀ توفیق فهد با ترجمۀ سید محمدحسین مرعشی توسط نشر نگاه معاصر منتشر شد.
2019-08-10 14:40:57

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «دانش» در پاکستان

شمارۀ 135-134 فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «دانش» به زبان فارسي در پاکستان منتشر شد.
2019-08-10 12:17:10

افتتاح خانه-موزۀ فارابی در ترکیه

خانه - موزه فارابی، اندیشمند و فیلسوف بزگ ایرانی، با همکاری دو کشور قزاقستان و ترکیه، در شهر استانبول افتتاح شد.
2019-08-10 11:53:40

پردۀ ماده یا پردۀ باده؟

گزارش میراث
یاسر دالوند در این مقاله به بررسی آرای پژوهشگران دربارۀ یکی از اصطلاحات موسیقایی در دیوان منوچهری پرداخته است.
2019-08-07 17:29:16

برگزاری کارگاه مُهرشناسی در میراث مکتوب

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «کارگاه تخصصی مُهرشناسی» را با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی برگزار می‌­کند.
2019-08-07 14:00:31

انتشار «روان‌شناسی از منظر ابوزید بلخی» در آلمان

روان‌شناسی از منظر ابوزید بلخی
«روان‌شناسی از منظر ابوزید بلخی» تألیف دکتر زاهده اوزکان راشد، پژوهشگر آلمانی، منتشر شد.
2019-08-07 13:52:26

صفحه‌ها