نگاه روانشناسانۀ شمس تبریزی به مدل‌های دوستی

بیست و هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی به موضوع «دوستی: اساس خلقت و پایۀ زندگی از منظر شمس تبریزی» اختصاص داشت.
2020-08-12 12:29:35

دهمین شمارۀ «معارف منطقی»

دهمین شماره از نشریه علمی پژوهشی «معارف منطقی» به همت مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
2020-08-12 12:22:15

شمارۀ 24 فصلنامۀ «حکمت اسلامی»

بیست و چهارمین شمارۀ فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت اسلامی» به همت مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
2020-08-12 12:15:15

امیرخسرو دهلوی: شاعر شاهان و صوفیان

کتاب «امیرخسرو دهلوی: شاعر شاهان و صوفیان» نوشتۀ سونیل شارما با ترجمۀ شهروز خنجری از سوی نشر نامک منتشر شد.
2020-08-11 16:12:38

انتشار شمارۀ 12 مجلۀ «کشکول»

دوازدهمين شماره كشكول، دوفصلنامه تخصصي اسناد و نسخه‌هاي خطي مناطق كردنشين منتشر شد.
2020-08-11 15:51:06

دیجیتال‌سازی نسخه‌های خطی انجمن ترقی اردو پاکستان

انجمن ترقی اردو پاکستان حدود 2500 نسخه خطّی دارد که حدود 1000 نسخه به فارسی است.
2020-08-11 15:43:35

توضیحی در باب نوشته‌­ای پیشین دربارۀ میرزا غلامرضا اصفهانی در «گزارش میراث»

در ادامۀ مطلبی منتشرشده در گزارش میراث 29 و 30، امین حق‌­پرست در یادداشتی کوتاه به بیان نکته‌ای دربارۀ میرزا غلامرضا اصفهانی پرداخته است.
2020-08-10 14:31:09

پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»

پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2020-08-10 13:26:45

نقش عبدالله انوار در فهرست‌نویسی کتابخانۀ ملی

عبدالله انوار اولین کسی بود که به گردآوری منظم اطلاعات نسخ کتابخانۀ ملی بر اساس فیش‌های طراحی شده پرداخت.
2020-08-10 13:08:30

شمارۀ 33 فصلنامۀ «پیام بهارستان»

شمارۀ 33 فصلنامۀ «پیام بهارستان» با 18 مقاله از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2020-08-09 16:42:43

صفحه‌ها