رونمایی از قدیمی‌ترین نسخۀ چاپی «قاموس کتاب مقدس»

هم‌زمان با میلاد حضرت عیسی(ع)، در حرم مطهر رضوی از نسخۀ قاموس کتاب مقدس، متعلق به سال 1473 میلادی، رونمایی شد.
2019-12-24 15:06:07

قباله‌های اسناد محاکم شرع فارس و زنجان

کتاب «فهرست مجموعه قباله‌های اسناد محاکم شرع فارس و زنجان در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (دورۀ قاجار)» منتشر شد.
2019-12-24 15:00:51

رونمایی از نسخۀ خطی نفیس خمسۀ نظامی

نسخۀ خطی نفیس از خمسۀ نظامی، معروف به خمسۀ شاه‌طهماسبی در قطع اصلی خود رونمایی می‌شود.
2019-12-23 14:41:32

«تفسیر بصائر یمینی» منتشر شد

سیصد‌ و بیست و پنجمین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «تفسیر بصائر یمینی»، منتشر شد.
2019-12-22 13:32:17

بررسی کتیبه‌های فارسی شهر بورسای ترکیه

عمادالدین شیخ‌الحکمایی در مقالۀ «اوراق سنگین» به خوانش کتیبه‌های فارسی شهر بورسای ترکیه پرداخته است.
2019-12-22 12:55:31

شمارۀ 37 فصلنامۀ «تاریخ فلسفه»

سی و هفتمین شمارۀ فصلنامۀ علمی «تاریخ فلسفه» به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.
2019-12-22 12:36:45

نخبة التواریخ فی مواد التاریخ

کتاب «نخبة التواریخ فی مواد التاریخ» تألیف اسماعیل بن محمدتقی دبیر تفرشی توسط کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2019-12-22 12:08:51

متن کامل نخستین شمارۀ سال‌نامۀ بایسنغر

نخستین شمارۀ سال‌نامۀ علمی ـ پژوهشی «نامۀ بایسنغر» به تازگی در هرات منتشر شده است.
2019-12-21 17:09:08

واژگان «لطائف‌التفسیر» آن را به منبعی غنی تبدیل کرده است

بسامد بالای واژگان فارسی به ویژه واژگان حوزۀ فرارود «لطائف‌ التفسیر» را به منبعی کارآمد و غنی در زمینه‌های گونه‌شناسی و سبک‌شناسی تبدیل کرده است.
2019-12-21 15:49:41

درس‌گفتاری دربارۀ شمس با سخنرانی دکتر کزازی

سیزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس با عنوان «آفتابی در میان سایه‌ای» و با سخنرانی میرجلال‌الدین کزازی برگزار می‌شود.
2019-12-21 15:21:23

صفحه‌ها