آینۀ پژوهش در گام 176

آینۀ پژوهش
شمارۀ جدید دوماهنامۀ آینۀ پژوهش (پیاپی 176)، ویژۀ خرداد و تیر 1398 منتشر شد.
2019-07-15 15:10:13

بزرگداشت مرحوم دکتر دانش‌پژوه برگزار شد

بزرگداشت میراث علمی و فرهنگی دکتر محمدتقی دانش‌پژوه در کتابخانۀ‌ مرکزی دانشگاه‌‌ تهران برگزار شد.
2019-07-15 13:59:03

انتشار دومین جلد «فهرست اسناد کتابخانۀ دانشگاه تهران»

فهرست اسناد کتابخانۀ دانشگاه تهران
دومین جلد از مجموعه «فهرست اسناد تاریخی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران» به کوشش سوسن اصیلی منتشر شد.
2019-07-15 13:18:00

از واقفان کتاب خطی، نفایس و آثار فرهنگی تقدیر شد

در مراسمی در مؤسسۀ خانۀ کتاب از 40 نفر از واقفان کتاب خطی، نفایس و آثار فرهنگی تقدیر شد.
2019-07-15 12:42:31

انتشار ماهنامه «تاریخ» پاریس با موضوع تاریخ هخامنشیان

ماهنامه تاریخ
ماهنامه «تاریخ» در فرانسه در ویژه نامه شماره ۴۶۰ خود به تاریخ ایران در دوره هخامنشیان پرداخته است.
2019-07-14 18:02:22

نمایش دست‌خط قرآنی منسوب به امام رضا(ع)

دست‌خط منسوب به امام رضا(ع)
برگ‌هایی از قرآن کریم منسوب به هشتمین امام شیعیان در کتابخانۀ ملی ایران به نمایش درآمد.
2019-07-14 14:55:38

رونمایی از کتاب «یادها و یادبودها»

رونمایی
کتاب «یادها و یادبودها» با حضور احمد سمیعی گیلانی، حسن ذوالفقاری، احمد تمیم‌داری و ناصر تکمیل‌همایون رونمایی می‌شود.
2019-07-14 14:41:07

دیجیتال‌سازی بیش از 200 نسخه خطی عربی

نسخ خطی
با مشارکت بنیاد قطر و کتابخانۀ بریتانیا بیش از 200 نسخه خطی از آثار علمی به زبان عربی دیجیتال‌سازی شد.
2019-07-14 10:45:29

کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی
شیوا میهن و جولین کوک، در این مقاله ضمن معرفی دو نسخه از اشعار خواجوی کرمانی به بازسازی مجموعه اشعار او پرداخته‌اند.
2019-07-13 17:32:57

«کلیات اشعار فضل‌الله نعیمی استرآبادی» منتشر شد

کلیات اشعار فضل‌الله نعیمی استرآبادی
کلیات اشعار فضل‌الله نعیمی استرآبادی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شد.
2019-07-13 13:36:08

صفحه‌ها