جلد 24 دائرة المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد

جلد بیست و چهارم از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، حاوی 284 مدخل از «دلائل النبوه» تا «رسالۀ دلگشا»، منتشر شد.
2019-11-09 16:08:39

گزارشی از چند کارگاه و سخنرانی دربارۀ «جامع التواریخ» در ژاپن

در نیمۀ اول آبان‌ماه، سه دانشگاه ژاپنی چند کارگاه و سخنرانی دربارۀ جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله بر پا کردند.
2019-11-09 15:53:54

ترجمۀ کتاب «سرگذشت قراقویونلو و آق‌قویونلو» به زبان ترکی

کتاب «سرگذشت قراقویونلو و آق‌قویونلو» تألیف محسن بهرام‌نژاد، توسط سردار گوندوغدو و علی ایچر به زبان ترکی ترجمه و منتشر شد.
2019-11-09 15:29:21

برخی موانع تصحیح متون شیعی

تعداد نسخه‌های خطی شیعی زیاد است اما بر سر راه تصحیح آن‌ها برخی موانع وجود دارد.
2019-11-09 14:57:36

انسان کامل در اندیشۀ مولانا و بهگودگیتا یکی است

شب بهگود گیتا به مناسبت رونمایی از چاپ جدید این کتاب در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.
2019-11-09 13:49:24

«دُستور المنجمین» منتشر شد

«دُستور المنجمین»، تألیف حدود سال 500 هجری، به صورت نسخه‌برگردان از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-11-07 23:24:37

نشست «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» برگزار شد

نشست «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» با همکاری مؤسسۀ میراث مکتوب در دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) برگزار شد.
2019-11-07 11:47:13

«ع. آذَر» و شاهنامۀ چاپِ مُسکو

جلد هشتم شاهنامۀ چاپ مسکو زیر نظر «ع. آذَر» انتشار یافت. اما «ع. آذَر» که بوده است؟
2019-11-05 14:52:56

انتشار اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی

اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی (سدۀ 6-5ق) با پژوهش و ویراست بهروز ایمانی منتشر شد.
2019-11-05 07:18:16

هنر ایرانی در یکی از شاهکارهای کتابت قرآن

مصحف قرآنی شمارۀ ۴۴ در «الخزانة الغرویة» یکی از شاهکارهای کتابت منظم قرآنی با هنر ایرانی است.
2019-11-04 18:09:56

صفحه‌ها