دسترسی آنلاین به کتاب‌های نادر عربی

ACO دسترسیِ آنلاین به کتاب‌هایِ نادرِ عربی را فراهم ساخته است.
2019-07-06 13:26:18

نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی کتابخانۀ ملک به مناسبت دهۀ کرامت

نمایشگاه ماه هشتم
یازدهمین جشنواره ماه هشتم با نمایشگاه‌ها، تورهای ویژه و کارگاه‌های آموزشی در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافت.
2019-07-06 13:17:44

کارگاه آموزشی تاریخ نجوم اسلامی

نجوم اسلامی
کتابخانه و موزۀ ملی ملک کارگاه تاریخ نجوم اسلامی را با تأکید بر کتاب عیون اخبار الرضا (ع)، برگزار می‌کند.
2019-07-03 17:16:14

شماره 21 و 22 «مجموعة المخطوطات العربیة»

مجموعة المخطوطات العربیة
شماره 21 و 22 «مجموعة المخطوطات العربیة» در امارات متحده عربی منتشر شد.
2019-07-03 15:56:02

شمارۀ 31 «پیام بهارستان» منتشر شد

پیام بهارستان
شمارۀ 31 فصلنامۀ متن‌پژوهی «پیام بهارستان» توسط کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2019-07-03 13:28:24

تور ویژۀ آشنایی با علوم در ایران اسلامی

تور ویژۀ «آشنایی با علوم در ایران اسلامی» در موزۀ ملک و موزۀ علوم و فناوری برگزار می‌شود.
2019-07-03 12:50:58

آخرین مهلت ارسال اثر به همایش «عبدالله قطب بن محیی»

همایش عبدالله قطب بن محیی
پایان شهریورماه آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش ملّی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی» است.
2019-07-02 13:48:18

امکان دسترسی آنلاین به 4000 نسخه خطی عمان

نسخ خطی عمان
به همت وزارتِ تراث و فرهنگ عمان امکان دسترسی آنلاین به بیش از 4 هزار نسخه خطی موجود در این کشور فراهم شد.
2019-07-02 12:49:44

ثبت «هجده پاره ترکان خاتون» در کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی

کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی
«هجده پاره ترکان خاتون» از مجموعه قرآن‌های خطی آستانه شاه نعمت‌الله ولی در فهرست کمیتۀ ملی حافظه جهانی به ثبت برسد.
2019-07-02 11:19:26

فهرست مقالات تراثی مجله «نقد و تحقیق»

مجله نقد و تحقیق
فصلنامه‌ «نقد و تحقیق» ویژۀ‌ مقالاتی دربارۀ‌ فرهنگ و ادب پارسی، مشترکات تاریخی و فرهنگی هند، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، ایران و آسیای میانه است.
2019-07-01 15:46:36

صفحه‌ها