لغت‌نامه دهخدا، شمعی که مُردنش را به نظاره نشسته‌ایم

پدید آمدن لغت‌نامه دهخدا کاری نبود که جز به نیروی میهن‌پرستی و با انگیزه‌ای جز نازش به فرهنگ و زبان ایرانی در پیش جهانیان دست دهد.
2022-08-16 23:57:17

تاریخ صفویه بدون پژوهش در آرشیو عثمانی بی‌فایده است

نشست نقد و بررسی کتاب «ایرانیان استانبول» تألیف حسن حضرتی و دیگران از سوی مجله بخارا برگزار شد.
2022-08-16 23:22:28

روایت یکی از زنان شاهنامه فردوسی به زبان شعر

کتاب شعر «فرانک» سروده سودابه امینی با اقتباس آزاد از شاهنامه فردوسی توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر شد.
2022-08-16 22:50:25

جابه‌جایی برخی واژه‌ها در خوانش‌های جدید الواح هخامنشی

عبدالمجید ارفعی: متأسفانه شاهد تغییراتی در خوانش الواح هخامنشی هستیم که برخی از واژه‌ها را با معنای واژه‌ای دیگر عوض می‌کنند.
2022-08-16 22:08:22

شمارۀ 22 «مفاخر ماندگار»

بیست و دومین شماره دوماهنامۀ مفاخر ماندگار به کوشش معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2022-08-16 21:32:22

اندیشه‌ كیهان ‌خدایی، جهان ‌شهریاری و نظم كل در «راحة الارواح»

انسان ایرانی در آخرین تلاش‌هایش برای احیا و بازسازی تفکری کهن، در «راحة الارواح» دچار لکنت می‌شود و با این لکنت اثری مهم خلق می‌کند.
2022-08-15 23:34:06

لغتنامه دهخدا نماد ایران است

این نهاد فرهنگی خوشنام ارزش و اعتبار خود را از تلاش بی‌شائبه و درستکارانه دهها مؤلف و استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی به دست آورده است.
2022-08-15 22:52:06

دیدگاه سهروردی در باب زندگی پس از مرگ

نشست «سهروردی و انگاره‌ی تناسخ» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مجتبی اعتمادی‌نیا برگزار شد.
2022-08-15 22:14:06

تاریخ تحلیلی مطبوعات پزشکی دوره قاجار

نشست «تاریخ تحلیلی مطبوعات پزشکی دوره قاجار» با سخنرانی مهران آشوری در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.
2022-08-15 21:39:06

بازنویسی و شناخت تاریخ ساسانیان با شاهنامه

زاگرس زند در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ کتاب تألیفی خود با عنوان «شاهنامه و پایان ساسانیان» پاسخ داده است.
2022-08-14 17:51:21

صفحه‌ها