پژوهش‌های تراثی انجام شده در پژوهشگاه علوم انسانی

در سال‌های اخیر شش طرح پژوهشی در زمینۀ تصحیح متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است.
2020-05-30 13:17:01

گزارش نشست مجازی «خیام و رباعیات»

بر اساس محاسبات دکتر ایرج ملک‌پور زادروز خیام هشتم خرداد 420 شمسی مطابق با نوزدهم رمضان 432 قمری بوده است.
2020-05-28 23:31:22

ملاحظاتی گذرا دربارۀ حضور خیام نیشابوری در غرب

غربیان قرن نوزدهم اگر از تخصص‌های حکیم نیشابوری بی خبر بودند، شاید به آن احتیاجی هم نداشتند، اما به ترانه‌های او چرا.
2020-05-27 17:03:22

نشست معرفی و بررسی «کنوز الودیعة من رموز الذریعة»

یکصد و بیست و یکمین نشست متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی، نقد و بررسی کتاب کنوز الودیعة من رموز الذریعة» برگزار می‌شود.
2020-05-27 15:56:03

فراخوان مقاله برای دومین شماره «نامۀ بایسنغر»

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر در هرات، برای چاپِ شماره دوم سال‌نامۀ «نامۀ بایسنغر» فراخوان داد.
2020-05-27 13:57:01

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران (جلد دوم)، به اهتمام سید علی آل‌داود منتشر شد.
2020-05-27 13:25:38

تمدید مهلت ارسال اثر به جشنوارۀ کتاب سال رضوی

مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنوارۀ بین‌المللی کتاب سال رضوی به مدت 10 روز تمدید شد.
2020-05-27 13:19:23

«نور الهدايه و مصدر الولايه» منتشر شد

کتاب «نور الهدايه و مصدر الولايه» نوشتۀ شيخ نجيب‌الدين رضا تبريزي اصفهاني، با تصحيح و توضيح دکتر خيرالله محمودی منتشر شد.
2020-05-26 13:39:20

انتشار «شهنامۀ چنگیزی»

بنیاد موقوفات افشار با همکاری انتشارات سخن «شهنامۀ چنگیزی» را منتشر کرد.
2020-05-23 23:57:48

به بهانۀ زادروز استاد محمدعلی موحد

دوم خرداد زادروز مردی است که سیاست را به هوای عدالت و شعر و عرفان گره زده و خود جمع اضداد است.
2020-05-22 00:58:18

صفحه‌ها