شمارۀ 134 مجلۀ «بخارا»

شمارۀ زمستان مجلۀ «بخارا» با عکس روی جلد بهمن سرکاراتی (استاد زبان‌های باستانی ایران) منتشر شد.
2020-01-21 14:09:47

كدام تصحیح شاهنامه را می‌پسندید؟

از نسخه‌های پرشكوه برجای مانده پیداست كه ایرانیان در طول تاریخ هر چه از انواع فن و هنر داشته‌اند، تقدیم شاهنامۀ فردوسی كرده‌اند.
2020-01-21 13:57:59

دوازدهمین ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث منتشر شد

دوازدهمین ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث، با عنوان «ویژگی‌های لغوی و زبانی کهن‌ترین دستنویس فرهنگ البُلغة المترجَم» منتشر شد.
2020-01-20 14:51:02

انتشار کتابی با محوریت زندگی و شعر فتح‌الله مجتبایی

کتاب «ای رفته‌های رفته» با محوریت زندگی و شعر فتح‌الله مجتبایی با گردآوری حسن قریبی منتشر شد.
2020-01-20 14:11:54

برنامه کلاس‌های آزاد مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران در ادامۀ برگزاری دوره‌های آزاد آموزشی، برنامۀ نیمسال دوم تحصیلی ۹۹ـ۹۸ را اعلام کرد.
2020-01-20 14:04:37

شمارۀ 13 فصلنامۀ «مطالعات ادبی متون اسلامی»

سیزدهمین شمارۀ فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات ادبی متون اسلامی»، ویژۀ بهار ۱۳۹۸، چاپ و منتشر شد.
2020-01-20 13:54:17

مستند «مستشرق» روایتی از زندگی هانری کربن

مستند «مستشرق» که روایتی است از زندگی هانری کربن، در کتابخانه ملی نمایش داده و نقد و بررسی می‌شود.
2020-01-20 13:34:21

مفهوم «المعنی هو الله» در سخن شمس تبریزی

نشست «معنا و خدا» با تحلیل و بررسی مفهوم «المعنی هو الله» در سخن شمس تبریزی برگزار می‌شود.
2020-01-19 15:26:45

«یک حرف صوفیانه» به چاپ دوم رسید

«یک حرف صوفیانه» اثر دکتر محمود عابدی، از سوی انتشارات سخن به چاپ دوم رسید.
2020-01-19 15:15:20

اشراقی از نادره‌های تصحیح متون بود

اشراقی جزو آخرین بازمانده‌های مصححان نسخه‌های خطی بود که تنها تاریخ نمی‌دانست بلکه با همه علوم آشنایی داشت.
2020-01-19 14:32:09

صفحه‌ها