آواره دره يمگان؛ داستانی برپایۀ سرگذشت ناصرخسرو

«آواره دره يمگان؛ داستانی برپایۀ سرگذشت ناصرخسرو» نوشتۀ دکتر محمدرضا توکلی صابری، از سوی انتشارات معین منتشر شد.
2020-06-09 16:34:06

شرح غزل‌هایی از بیدل

کاووس حسن‌لی در کتاب «شرح غزل‌هایی از بیدل» سی غزل از غزل‌های پایانی دیوان بیدل را شرح داده است.
2020-06-09 16:22:39

رونمایی از نسخۀ نفیس خمسۀ نظامی شاه طهماسبی

نسخۀ نفیس و ارزشمند خمسه نظامی شاه‌طهماسبی در فرهنگستان هنر رونمایی می‌شود.
2020-06-09 12:10:48

شمارۀ 137 مجلۀ «بخارا»

صد و سی و هفتمین شمارۀ مجلۀ «بخارا» در 640 صفحه منتشر شد.
2020-06-09 11:44:53

تحلیل انتقادی گفتمان شمس تبریزی در باب بدعت و متابعت

درس‌گفتار مجازی «تحلیل انتقادی گفتمان شمس تبریزی در باب بدعت و متابعت» برگزار می‌شود.
2020-06-09 11:31:16

گزارش میراث 82-83 منتشر شد

دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-06-07 14:01:46

«خاندان حَمّوئيان» منتشر شد

سیصد و سی و ‌پنجمین عنوان از آثار موسسهٔ پژوهشی میراث مکتوب به انتشار کتاب «خاندان حَمّوئيان» با نگارش و پژوهش سید‌سعید احمدپور مقدم اختصاص یافت.
2020-06-07 13:03:24

شمارۀ 38 مجلۀ «معارف عقلی»

به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سی و هشتمین شماره از نشریه علمی - ترویجی «معارف عقلی» منتشر شد.
2020-06-07 11:22:12

کتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی

«کتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی» از سوی مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی منتشر شد.
2020-06-07 11:06:10

نشست مجازی «نسخ خطی فارسی در هند با نگاهی به نسخ تصحیح نشده»

نسخ خطی فارسی در هند
در این نشست اینستاگرامی پرفسور سید حسن عباس، دکتر احسان‌اللّه شکراللّهی، دکتر سید نقی عباس (کیفی) و دکتر سمیه شکری دربارۀ نسخ خطی فارسی در هند صحبت می کنند.
2020-06-06 15:54:05

صفحه‌ها