گذر جوانمردان: لوطیان عصر قاجار

کتاب «گذر جوانمردان: لوطیان عصر قاجار» پژوهش و نگارش فریبا مرادی، توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد.
2022-11-29 20:43:11

زبان‌های ایرانی و زبان فارسی

وقتی که از زبان‌های ایرانی سخن گفته می‌شود مقصود تنها زبان فارسی نیست؛ در تعریف زبان‌های ایرانی مفهومی گسترده‌تر در نظر است.
2022-11-28 23:13:12

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

چاپ دوم کتاب «تاریخ بیهقی به روایتی دیگر» بازنویسی محمدرضا مرعشی‌پور از متن ابوالفضل بیهقی توسط نشر نیلوفر منتشر شد.
2022-11-28 22:39:14

برگزاری نخستین همایش ملی آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه

نخستین همایش ملی آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه از سوی معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیاد سعدی برگزار می‌شود.
2022-11-28 21:53:14

«نسخه‌خوانی» اندوخته‌ای برگرفته از فرهنگ و تمدن ایران

کتاب «نسخه‌خوانی» اثر رسول جعفریان، استاد تاریخ دانشگاه تهران از سوی نشر مورخ به بازار کتاب روانه شد.
2022-11-27 16:17:37

فارسی یکی از غنی‌ترین و پیشرفته‌ترین زبان‌های دنیاست

فارسی یکی از غنی‌ترین و پیشرفته‌ترین زبان‌های دنیاست و علت کم فروغ شدن آن را باید در دورماندن ایران و فرهنگ ایران از کاروان پیشرفت جهانی دانست.
2022-11-27 15:39:04

فلسفه اشراق در تقابل با قشری‌گری

نشست «وصف اشراقی اسلام و مزدیسنا در تقابل با قشری‌گری» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی عارف امامی‌مهر برگزار شد.
2022-11-27 15:02:01

نقش برجستۀ ادبیات در تحکیم روابط کشورهای اکو

مرادجان بوری بایف: ادبیات پرچم پرافتخار ملل اکو است و نقش بسزایی را در تحکیم روابط این کشورها ایفا می‌کند.
2022-11-27 14:23:01

شمارۀ جدید «میراث شهاب» منتشر شد

جدیدترین شماره «میراث شهاب» فصلنامه کتابشناسی و نسخه‌شناسی اسلامی با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و با سردبیری محمود طیارمراغی منتشر شد.
2022-11-26 23:05:00

پوشاک صفوی در نگاره‌های لیلی و مجنونِ خمسه تهماسبی

انتشارات رشد فرهنگ کتاب «پوشاک صفوی در نگاره‌های لیلی و مجنونِ خمسه تهماسبی» اثر مهشید مسیبی و مریم مونسی سرخه را منتشر کرد.
2022-11-26 22:19:40

صفحه‌ها