انتشار «شهنامۀ چنگیزی»

بنیاد موقوفات افشار با همکاری انتشارات سخن «شهنامۀ چنگیزی» را منتشر کرد.
2020-05-23 23:57:48

به بهانۀ زادروز استاد محمدعلی موحد

دوم خرداد زادروز مردی است که سیاست را به هوای عدالت و شعر و عرفان گره زده و خود جمع اضداد است.
2020-05-22 00:58:18

فردوسی، تشیّع و علی‌نامه

رضا موسوی طبری در گفتاری که ویدئوی آن در صفحۀ آپارات میراث مکتوب منتشر شده به موضوع «فردوسی، تشیّع و علی‌نامه» پرداخته است.
2020-05-22 00:13:00

«مُنتهَی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» منتشر شد

کتاب «منتهی الأدراک فی تقاسیم الأفلاک» به عنوان سیصد و سی و ششمین کتاب مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و با تصحیح، ترجمه و پژوهش حنیف قلندری منتشر شد.
2020-05-19 16:05:03

پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

پنجمین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایران در پاییز 1399 برگزار خواهد شد.
2020-05-19 15:38:01

فهرست نسخ کتابخانه آستان عبدالعظیم الحسنی

فهرست تفصیلی و نسخه‌شناسی مجموعه‌ای از منابع خطی کتابخانه مرکزی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) منتشر شد.
2020-05-19 15:34:59

گردشی در حال و هوای کهن‌ترین نسخه رباعیات خیام

کهن‌ترین نسخۀ تاریخ‌دار از مجموعۀ رباعیات خیام، دستنویسی مورخ 865 قمری است که در کتابخانۀ بادلیان آکسفورد نگهداری می‌شود.
2020-05-17 18:26:43

خیام و نوروزنامه

یکی از آثارِ منسوب به خیّام، کتابی است، مختصر به نام «نوروزنامه» که مرحوم استاد مجتبی مینوی، آن را بی‌تردید متعلق به خیّام می‌داند.
2020-05-17 17:08:20

شکوه سخن فردوسی

رمز و راز ماندگاری و جاودانگی شاهنامه مانند همۀ شاهکارهای ادبی جهان، ادبیّت و شعریّت متن است نه محتوای آن
2020-05-17 16:21:50

فراخوان ششمین همایش شمس و مولانا

ششمین همایش علمی و بین‌المللی شمس و مولانا در مهرماه ۹۹ در شهرستان خوی آذربایجان غربی برگزار می‌شود.
2020-05-17 16:15:05

صفحه‌ها