ادبیات فارسی در گرجستان

شوتا روستاولی در اشعار خویش بسیار افکار دارد که از سخن‌سرایان ایران ملهم شده است. شعرای دیگر گرجستان نیز همین راه را پیموده‌اند.
2020-02-23 14:33:15

تمامیت ارضی ایران؛ مسئلۀ بحرین

با گذشت كمتر از نیم قرن از استقلال بحرین، مسئلۀ این کشور هنوز برای ایران امری مهم و راهبردی است.
2020-02-23 14:25:57

بحیره؛ بحری گسترده از عجایب‌نگاری تا نصحیت الملوک

در یکصد و شانزدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «بحیره» رونمایی و معرفی شد.
2020-02-22 15:11:36

مدرسۀ‌ «ادبیات، انسان، شهر» برگزار می‌شود

مدرسۀ‌ «ادبیات، انسان، شهر» با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان در دانشگاه شریف برگزار می‌شود.
2020-02-22 14:44:43

«فقر تفکر فلسفی» به بازار کتاب آمد

کتاب «فقر تفکر فلسفی و الزامات تمدن و توسعه در ایران» اثر رضا صدوقی از سوی انتشارات کویر منتشر شد.
2020-02-22 14:37:04

مرشد مصطفی سعیدی؛ گنجینۀ روایت‌های کهن

مهمترین طومار نقالی روزگار ما متعلق به نقال شهیر بروجردی، مرحوم سید مصطفی سعیدی است.
2020-02-22 14:18:21

استاد خلیل مستوفی درگذشت

استاد خلیل مستوفی، کتابشناس و نسخه‌شناس برجسته مکتب استاد حائری، درگذشت.
2020-02-22 10:23:19

هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ مؤسسۀ میراث مکتوب برگزار شد

هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار برگزار شد.
2020-02-20 21:20:51

نشست «رباعیات خیام و ‌خیامانه‌های فارسی»

نشست «رباعیات خیام و خیامانه‌های فارسی» در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
2020-02-20 13:47:38

«شاهنامه» سرچشمۀ حکمت ملی در آینۀ هویت‌ ایرانی

شعرای ما از قرن پنجم، طرح حکمت ملی را در شعر درانداختند که در این میان شاهنامه مقام سرچشمه را دارد.
2020-02-19 16:00:07

صفحه‌ها