جايگاه عرفان ابن‌عربی در شعر بيدل دهلوی

کتاب «صلح کل: جايگاه عرفان ابن‌عربی در شعر بيدل دهلوی» نوشتة علي اکبر شوبکلايی از سوی انتشارات مولی منتشر شد.
2020-04-28 15:21:39

صدوقی‌سها «تاریخ عمومی فلسفه» را می‌نویسد

منوچهر صدوقی‌سها، درباره آثار در دست تألیف خود گفت: در ایام قرنطینه خانگی به تألیف کتاب «تاریخ عمومی فلسفه» اشتغال دارم.
2020-04-28 14:54:49

ایران کشور شعر است

دکتر موسوی گرمارودی ضمن ارائۀ گزارش فعالیت‌های علمی‌اش در مدت اخیر، گفت: نخستین جلوۀ فرهنگ ایران شعر است.
2020-04-27 12:41:40

«زاد آخرت» منتشر شد

«زاد آخرت» اثر ابوحامد محمد غزالى، با تصحيح و تحقيق سلمان ساكت و مليحه گزى مارشك، از سوی نشر ادبيات منتشر شد.
2020-04-27 12:20:04

راوی عصمت غمگین اعصار

محمدرضا روزبه: عصمت اسماعیلی راوی عصمت غمگین اعصار اما سراپا شور و امید بود.
2020-04-26 19:45:47

نامه‌های فارسی به ولادیمیر مینورسکی

«دفتری برای ایران» با عنوان فرعی «نامه‌های فارسی به ولادیمیر مینورسکی» به کوشش دکتر گودرز رشتیانی منتشر شد.
2020-04-26 15:31:30

اعلام فراخوان سی و هشتمین جایزۀ کتاب سال

دبیرخانه سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان این دوره را منتشر کرد.
2020-04-26 15:10:03

انتشار تصحیحی جدید از «زبدة الوقایع»

«زبدة الوقایع»، اثر میرزا موسی خان طباطبایی انصاری، به کوشش فاخر حسن کلی توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد.
2020-04-25 14:45:34

اهمیت «دفتر دلگشا» برای تاریخ عمومی ایران

دفتر دلگشا کتابی منظوم است که به تاریخ محلی شبانکارگان فارس از قرن پنجم تا قرن هشتم هجری اختصاص دارد.
2020-04-25 14:02:24

کتابی ارزشمند در جستجوی نویسنده رستم‌ التواریخ

رستم‌ التواریخ یکی از کتابهای نادر و ارزشمند دوره قاجار است که به دوران زوال امپراتوری صفوی تا عهد فتحعلیشاه قاجار پرداخته است.
2020-04-22 13:26:56

صفحه‌ها