کتابی با موضوع هویت سیاسی - ملی دولت صفوی

پژوهشکدۀ تاریخ اسلام کتاب «مقدمه‌ای بر شناخت مبانی و زیرساخت‌های هویت سیاسی - ملی دولت صفوی» نوشتۀ محسن بهرام‌نژاد را منتشر کرد.
2020-04-21 11:49:38

آنچه سعدی را ماندگار کرد

جدا از مباحث مربوط به سبک‌شناسی و خدمت‌هایی که سعدی به زبان فارسی کرده، آن‌چه بیشتر او را ماندگار کرده، نحوه بیان و کاربرد زبان است.
2020-04-20 18:40:22

تجدید فراخوان همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»

با تغییر زمان برگزاری همایش سهروردی و احیا حکمت فهلوی، مهلت فراخوان مقالات تجدید شد.
2020-04-20 18:32:16

سعدی، جامع‌ترین سخن‌گوی فرهنگ ایرانی است

ما شاعران بزرگی داریم که هر کدام از جهتی مهم هستند ولی پیوند جامعی را که سعدی با فرهنگ ایرانی دارد، هیچکدام ندارند.
2020-04-20 17:50:27

«از چشم سیمرغ» منتشر شد

کتاب «از چشم سيمرغ؛ چكيدۀ رويدادهای شاهنامه» تألیف محمدابراهيم محجوب، از سوی انتشارات لوح فكر منتشر شد.
2020-04-20 17:34:43

دکتر عصمت اسماعیلی درگذشت

خانم دکتر عصمت اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، پس از تحمل یک دورۀ بیماری، درگذشت.
2020-04-20 11:50:45

تازه‌های نشر ایسام در ترکیه

مرکز پژوهشی ایسام در استانبول ترکیه، از چند سال پیش طرحِ تألیف، تصحیح، ترجمه و چاپِ متون کلاسیک متقدمین و متأخرین را در پیش گرفته است.
2020-04-19 14:09:55

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «دانش»

شماره 134 و 135 فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «دانش» به همت مركز تحقیقات فارسی ایران و پاكستان در اسلام‌آباد چاپ شد.
2020-04-19 13:35:54

شمارۀ 96 «میراث شهاب»

شماره 96 فصلنامۀ «میراث شهاب» توسط کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی منتشر شد.
2020-04-18 12:18:57

شمارۀ 65 «آینۀ میراث» منتشر شد

شمارۀ 65 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث» به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-04-16 12:38:35

صفحه‌ها