رضا بابایی مرد، اما مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

کاش قدر رضا بابایی را می‌شناختیم و سخنانش را رهنمونی کارساز برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی قلمداد می‌کردیم.
2020-04-06 12:14:26

«منشآت عبدالله مروارید» خواندنی شد

«منشآت عبدالله مروارید» تألیف شهاب‌الدین عبدالله مروارید کرمانی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2020-04-05 19:05:04

نگاهی به کتاب «دشتستان و غضنفر السلطنه برازجانی»

«دشتستان و غضنفر السلطنه برازجانی» اثر دکتر هیبت الله مالکی از نمونه‌های ماندگار تحقیق در تاریخ، فرهنگ و ادب جنوب است.
2020-04-05 15:01:25

«کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» منتشر شد

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-03-17 15:59:35

شماره ۱۸۰ «آینۀ پژوهش»

شمارۀ جدید دوماهنامۀ نقد کتاب و کتابشناسی «آینۀ پژوهش» از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم منتشر شد.
2020-03-17 14:26:25

شمارۀ 136 بخارا منتشر شد

شمارۀ 136 مجلۀ فرهنگی و هنری بخارا، ویژۀ نوروز 1399، منتشر شد.
2020-03-16 14:03:05

بررسی و تحلیل دانشنامه‌های تمدن اسلامی به زبان‌های گوناگون

کتاب «تمدن اسلامی؛ بررسی و تحلیل دانشنامه‌های تمدن اسلامی به زبان‌های گوناگون از 1800 تاکنون» توسط نشر خاموش منتشر شد.
2020-03-16 13:28:40

نخستین کتب علمی جدید در دارالفنون

در مقالۀ «تأسیس دارالفنون و راه‌اندازی مدرسه‌های ابتدایی» نخستین کتاب‌های جدید آموزشی جبر، حساب و نجوم در ایران معرفی شده است.
2020-03-15 15:41:14

«کنوز الودیعة من رموز الذّریعة» منتشر شد

«کنوز الودیعة من رموز الذّریعة» به عنوان سیصد و سی و دومین اثر از سلسله منشورات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، منتشر شد.
2020-03-15 11:08:14

تدوین لغت‌نامه‌های جدید ضروری است‌

فرهنگ دهخدا یک لغت‌نامه امروزی نیست و باید براساس دستاورد‌های زبان‌شناسی جدید و فرهنگ‌نویسی، فرهنگ‌های جدیدتری تألیف شوند.
2020-03-14 11:45:56

صفحه‌ها