روزبهان بقلی و یکی از امتیازات آثار وی

روزبهان بقلی از معدود کسانی است که به مسئلۀ «خواطر نفسانی» بسیار پرداخته و در این زمینه صاحب است.
2020-03-12 14:18:25

دسترسی اینترنتی به فایل‌های «پروژۀ ملی نسخه‌های خطیِ» هندوستان

دسترسی به فایل‌های نسخ خطّی اردو، فارسی و عربیِ تصحیح شده در قالب «پروژۀ ملی نسخه‌های خطیِ» هندوستان فراهم شد.
2020-03-11 14:09:25

شمارۀ دهم مجله «آنگاه» منتشر شد

شمارۀ دهم مجله «آنگاه» ویژۀ «بوشهر؛ دروازه مدارا» روانۀ پیشخوان دکه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها شد.
2020-03-09 12:35:41

فصلنامۀ «مطالعات تاریخ اسلام» به بازار آمد

پژوهشکدۀ تاریخ اسلام چهل و ‌دومین شمارۀ فصلنامۀ «مطالعات تاریخ اسلام» را روانۀ بازار مجلات علمی کرد.
2020-03-09 11:59:01

انتشار چاپ دوم «المختارات من الرسائل»

کتاب «المختارات من الرسائل من انشاء الصدور و الافاضل» دربرگیرندۀ متونی از سده‌های ششم و هفتم هجری است.
2020-03-07 15:43:17

«پژوهش و نگارش تاریخ در عصر دیجیتال» منتشر شد

پژوهشکدۀ تاریخ اسلام کتاب «پژوهش و نگارش تاریخ در عصر دیجیتال» را منتشر کرد
2020-03-07 15:11:45

صبر بسیار بباید پدرِ پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

با‌ وجود اهمیت یگانگی و شاخصیت شجریان در هنر خوانندگی، تنها این نبود که او را به مقامی رساند که رساند. هنر آواز بود و هنرهای دیگر هم.
2020-03-05 14:28:14

ضرورت ایجاد پایگاهی غنی از کتاب‌های الکترونیک

رسول جعفریان شیوع ویروس کرونا را فرصت توجه به کتاب‌های الکترونیک دانست.‌
2020-03-05 13:31:05

«کنوز الودیعه» حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی

«کنوز الودیعه» را می‌توان حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی ایرانی و اسلامی تا قرن هشتم محسوب کرد.
2020-03-05 13:13:38

انتشار جدیدترین شمارۀ دوفصلنامۀ «کتاب شیعه»

جدیدترین شمارۀ دوفصلنامۀ «کتاب شیعه» ویژۀ تراجم، کتاب‌شناسی، نسخه‌پژوهی و نقد کتاب، به همت مؤسسۀ کتابشناسی شیعه منتشر شد.
2020-03-05 12:55:35

صفحه‌ها