معرفی نسخۀ نویافتۀ خطی از رشیدالدین وطواط

با حمله و تاراج قوم تاتار و از بین رفتن آثار و میراث گرانبهای مکتوب زبان پارسی، دورۀ خوارزمشاهیان کمتر مورد پژوهش و تحقیق دقیق ادبی و علمی قرار گرفته است.
2014-11-10 10:47:04

اندیشه های مورخان در عصر صفوی

دريافت عمق معناي تاريخ بشري، خصوصاً طي دو قرن اخير و هم‌زمان با پيشرفت علوم انساني در حوزۀ نظري، مورد توجه صاحبان نظر در اين علم قرار گرفته است
2014-11-09 15:43:44

تاریخ العراق الحدیث 1258 - 1918 م

کتاب حاضر تاریخ جدید عراق را مورد بررسی قرار داده است.
2014-11-09 13:56:22

گزارش کنفرانس سه روزة «تاریخ، حال و آینده ریاضیات و نجوم: بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی»

کنفرانس سه روزۀ «تاریخ، حال و آینده ریاضیات و نجوم: بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی» از تاریخ 10 تا 12 سپتامبر 2014 (19 تا 21 شهریور 93) در شهر باکو برگزار شد.
2014-11-09 12:30:11

پژوهشی در نظم قرآن

در این کتاب مبانی تاریخی و مسائل علم تناسب تحلیل علل پراکنده نمایی و عدم تفکیک موضوعی در قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
2014-11-09 11:20:30

نقد و بررسي كتاب «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه»

نقد و بررسی كتاب «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه» دوازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي خانه نقد موسسه خانۀ کتاب است که دوشنبه 19 آبان‌ماه برگزار مي‌شود.
2014-11-08 14:09:10

دو رسالۀ «مشابهات ربیعی» و «مجمع الغرایب» طغرای مشهدی

ملاطغرای مشهدی، از شاعران، نویسندگان و سخن سرایان عهد صفویه است که در سدۀ یازدهم هجری در مشهد به دنیا آمد.
2014-11-08 11:45:21

برگزاری همایش بزرگداشت 540 سال روابط دیپلماتیک ایران و لهستان

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت بزرگداشت 540 سال روابط دیپلماتیک بین ایران و لهستان همایشی را روز یکشنبه 18 آبان ماه برگزار می کند.
2014-11-08 10:23:41

انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات شیعه + دانلود مقالات

سومین شمارۀ فصلنامۀ مطالعات شیعی (Journal of Shia Islamic Studies) منتشر شد.
2014-11-05 18:53:55

تسنن دوازده امامی در نسخه های خطی دوره عثمانی

سالها پیش از طریق مطالعه آثار استاد رسول جعفریان، با افرادی از اهل سنت آشنا شدم که در عین اعتقاد به مذاهب اهل سنت، به امامان ۱۲گانۀ شیعه نیز ارادت خاصی داشته اند.
2014-11-05 18:01:32

صفحه‌ها