فهرست‌وارۀ گویش پهلوی آذری

هویت ایرانی قدمتی به درازنایی پیدایش ایران کهن دارد که در طول تاریخ پرفراز و فرودش شکل گرفته است.
2018-03-17 16:26:49

نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی

جدیدترین تصحیح و چاپ تاریخ بیهقی، با مقدمه، تصحیح، تعلیقات،توضیحات، و فهرست ها، از دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی است .
2018-03-17 15:48:31

انتشار رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی

متن حاضر فهرستی از نام ها و اصطلاحات در موسیقی ایرانی است که در هفت دستگاه و یک خاتمه مرتب شده اند.
2018-03-17 13:01:29

انتشار شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث

شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2018-03-14 15:57:30

راه‌اندازی بخش اسناد خطی در دانشگاه کوفه

به همت رایزنی فرهنگی ايران در عراق، بخش اسناد خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه کوفه، راه‌اندازی شد
2018-03-14 11:02:48

فرهنگ واژگان شاهنامه

کتاب پیش رو پژوهشی است متفاوت با دیگر آثار و فرهنگ های نوشته شده دربارۀ شاهنامه، کتاب در دو بخش تألیف شده است.
2018-03-14 10:44:59

شماره نوروزی «جهان کتاب»

شماره نوروزی «جهان کتاب (شمارۀ 345 - 346)» منتشر شد.
2018-03-13 19:04:01

ملاقات های آبراهام کرتی با نادرشاه

تاریخ من و نادر، شاه ایران، نوشتۀ آبراهام کرتی خلیفه اعظم ارامنه است و دربردارندۀ حوادث سالهای ۱۷۳۴- ۱۷۳۶ میلادی / ۱۱۴۷- ۱۱۴۹ هجری قمری می باشد .
2018-03-13 18:21:40

جادو سخن جهان نظامی

ضرورت بزرگداشت روز نظامی گنجوی از نگاه دکتر مهدی نوریان.
2018-03-12 16:57:52

پر مرغان سخن (بزرگداشت نظامی گنجوی)

آیین بزرگداشت نظامی گنجوی با عنوان «پر مرغان سخن» روز سه شنبه 22 اسفند در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
2018-03-12 16:30:46

صفحه‌ها