انتشار دیوان خازن به تصحیح دکتر احمد مهدوی دامغانی

در این مجموعه بسیاری از اشعار خازن مندرج و مضبوط است.
2015-06-07 11:57:48

انتشار فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه جامعه سلطانيه لكهنؤ

فهرست نسخه های خطی عربی و فارسی کتابخانه سلطانيه لکهنؤ (ابّو صاحب) در مرکز ميکروفيلم نور منتشر شد.
2015-06-07 11:36:21

حافظ نسخه‌های علمی و غیرعلمی

نسخه‌برداری یا استنساخ از دیوان حافظ، زمانی نه‌چندان پس از درگذشت این شاعر بزرگ و بسا از زمان حیات وی آغاز شد.
2015-06-06 15:52:43

سیری در شعر عربی از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد

سیری در شعر عربی از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد همراه با منتخبی از دیوان الشعر العربی (1 - 4) أدونیس (علی احمد سعید) به تألیف و تدوین حبیب الله عباسی منتشر شد.
2015-06-06 14:59:51

انتشار سومین شماره از ویژه‌نامۀ شبه‌ قاره

سومین شمارۀ مجلۀ شبه‌ قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان منتشر شد.
2015-06-06 12:37:23

جشن نامه پوری سلطانی در بخارا

شمارۀ یکصد و ششم مجله بخارا انتشار یافت.
2015-06-06 12:06:58

در سوگ دکتر آفتاب اصغر

دکتر آفتاب اصغر (متولد اول مارس 1940م در گجرات)، استاد بخش فـارسی دانشکـدۀ خــاورشناسی دانشگـاه پـنجاب در لاهـور، دهم خرداد1394/ 31 می 2015م آسمانی شد.
2015-06-06 11:12:50

نگاهی به دوران طلایی شهرسازی قبل از اسلام

دوره ساسانی یکی از ادوار طلایی شهرسازی قبل از اسلام در ایران محسوب می‌گردد.
2015-06-06 10:35:05

آیین ملک‌داری و مدیریتی مغولان

در این کتاب با استناد بر متن تاریخ جهانگشای جوینی آیین ملک داری و مدیریتی مغولان بررسی شده است.
2015-06-02 15:02:58

زندگی سید عبدالعزیز طباطبایی در مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران

جلد نوزدهم مجموعۀ مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران به سید عبدالعزیز طباطبایی اختصاص یافت.
2015-06-01 15:23:40

صفحه‌ها