آیین ملک‌داری و مدیریتی مغولان

در این کتاب با استناد بر متن تاریخ جهانگشای جوینی آیین ملک داری و مدیریتی مغولان بررسی شده است.
2015-06-02 15:02:58

زندگی سید عبدالعزیز طباطبایی در مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران

جلد نوزدهم مجموعۀ مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران به سید عبدالعزیز طباطبایی اختصاص یافت.
2015-06-01 15:23:40

روایتی دقیق و مستند از92 روز محاصرۀ ایروان

سرنوشت دولت صفوی بعد از دو سده حاکمیت بر ایران زمین، در پنج سال پایانی سلطنت شاه سلطان حسین (حک: 1722 – 1694 / 1135 - 1105) رقم خورد.
2015-06-01 13:02:29

«طراحی مقدماتی برای ایران شناسی نظام یافته» ضمیمۀ 9 نامۀ انجمن

ضمیمۀ 9 نامۀ انجمن با عنوان «طراحی مقدماتی برای ایران شناسی نظام یافته» تألیف زنده یاد دکتر حسن حبیبی به کوشش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2015-06-01 11:49:04

تاریخ خلیج فارس در یک کتاب

کتاب تاریخ خلیج فارس (از قدیم‌ترین دوران تا کنون) نوشتۀ لارنس جی. پاتر است که تاریخ خلیج فارس را از دیرباز تاکنون را بررسی می‌کند.
2015-06-01 10:56:35

اهميت گويش ها و لهجه هاي محلي در تبيين و تصحيح متون عرفاني

در متون عرفاني همچون ديگر متون، گاهي به عبارت يا كلمه اي بر مي خوريم كه با مراجعه به فرهنگ هاي لغت، امكان دريافت معناي مناسب براي آن وجود ندارد.
2015-05-31 15:34:19

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

زُلتن کُوِچش از پژوهشگران و نویسندگان نام آشنایِ حوزۀ استعارۀ مفهومی یا شناختی است.
2015-05-31 13:23:17

گزارش سفر پروفسور هوخندایک به ایران در اردیبهشت ماه 1394

در هفتۀ پایانی اردیبهشت ماه امسال، دانشگاه های گیلان و کاشان، و خانۀ ریاضیات اصفهان میزبان پروفسور یان پیتر هوخندایک و همراهانش ویلفرد دُخراف بودند.
2015-05-31 11:57:02

از بیاض تا سواد (کتاب‌شناسی متون و رسائل منتشره در سال 1392) را دانلود کنید

اولین شمارۀ ضمیمۀ فصلنامه نقد کتاب میراث با عنوان «از بیاض تا سواد (کتاب شناسی متون و رسائل منتشره در سال 1392)» به صاحب امتیازی مؤسسه خانۀ کتاب منتشر شده است.
2015-05-31 10:58:08

آشکارساختن وجه تاریخی زندگی باباطاهر

دکتر نصرالله پورجوادی این کتاب را برای روشن ساختن وجوه عرفانی و فلسفی زندگی و اشعار باباطاهر تألیف کرده است.
2015-05-30 12:32:07

صفحه‌ها