حفاظت و مرمت آثار کاغذی و نسخ خطی

دستنوشته‌ها، میراث جاویدان تمدن بشری و انتقال دهنده فرهنگ و اندیشه گذشتگان به آیندگان است .
2015-05-30 10:16:44

گزارش بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 30 اردیبهشت در این مرکز برگزار شد.
2015-05-27 15:55:17

سهم عمدۀ ایرانی ها در تاریخ نگاری

از زمانی که کتابت تاریخ بعد از اسلام شروع شد، ایرانی‌ها در آن سهم عمده داشتند و از نظر کمیت، فعالیت تاریخ‌نگاران ایرانی در این زمینه بی‌نظیر بوده است.
2015-05-27 14:38:19

جشن نامه پوری سلطانی در بخارا

شمارۀ یکصد و ششم مجله بخارا انتشار یافت.
2015-05-27 14:38:19

سبک واسوخت در شعر فارسی

اين مقاله نشان مي دهد كه سبك تغزلي واسوخت كه شاخۀ مشهور مكتب وقوع فارسي است در ميانۀ قرن دهم در كاشان پديدار شده و محتشم كاشاني اين سبك را ابداع كرده و به اوج رسانيده است .
2015-05-27 14:38:19

روایت لشکرکشی اسکندر به ایران

کتاب لشکرکشی اسکندر به ایران مجموعه از از هفت کتاب با فصل های متعدد است و شرح کشورگشایی اسکندر را در آسیا روایت می کند.
2015-05-27 14:38:19

برگزاری شب دکتر احسان اشراقی

انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران به همراه مجلۀ بخارا شب احسان اشراقی را برگزار می کند.
2015-05-27 14:18:03

معرفي نسخه خطي خلاصه المقامات و وي‍‍ژگ‍ي هاي سبكي و زباني آن

خلاصه المقامات تأليفي است دربارۀ احوال شيخ احمد جام (ژنده پيل) مشتمل بر سه مقاله حاوي سي و چهار باب و يك فصل.
2015-05-27 12:52:19

بدایع السمر و وقایع السفر

بدایع السمر و وقایع السفر براساس نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی تصحیح و منتشر شده است.
2015-05-27 11:37:57

«تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی» رونمایی می‌شود

کتاب «تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی» 9 خرداد در سرای اهل قلم رونمایی می‌شود.
2015-05-27 10:57:55

صفحه‌ها