عالمی جامع الاطراف و ایرانشناسی بی بدیل

شهر همدان دانشمندخیز است و یکی از برجسته ‌ترین این دانشمندان ایران شناس در دوران معاصر استاد اذکایی است.
2015-05-18 12:57:33

فقیر دهلوی، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و طرز او

میرشمس الدین فقیر دهلوی ادیب، شاعر و بلاغی شهیر هند است که متأسفانه در ایران چندان شناخته نیست.
2015-05-18 12:24:11

لطایف الحقایق (2ج) دفتر چهارم از مجموعه رشیدیه

لطایف الحقایق، کتاب چهارم مجموعۀ رشیدیه، شامل فاتحه و دیباچه و چهارده رساله است.
2015-05-18 11:05:03

درباره پرویز اذکایی و علیرضا ذکاوتی قراگزلو

پرویز اذکایی و علیرضا ذکاوتی قراگزلو برای اهل فرهنگ و دوستداران کتاب و ادبیات نامی آشنایند.
2015-05-18 10:12:00

شمارۀ 26 فصلنامۀ علمی – پژوهشی «سبك شناسي نظم و نثر فارسي»

تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ علمی – پژوهشی «سبك شناسي نظم و نثر فارسي» سال هفتم، شماره 26، زمستان 1393منتشر شد.
2015-05-17 15:52:06

انتشار مباحث سلطانیه (دفتر سوم از مجموعه رشیدیه)

مباحث سلطانیه (الرسالة ‌السلطانیّه فی مراتب ‌النّبویّه) (دفتر سوم از مجموعه رشیدیه) تألیف رشیدالدین فضل‌الله همدانی به تصحیح هاشم رجب‌زاده منتشر شد.
2015-05-17 14:06:39

تبیین الکافی فی مرآت العقول و الوافی

مجموعه کتاب سي جلدي تبیین الکافی فی مرآت العقول والوافی، حاوی متن شریف کافی با ضبط روات و متن مشکول همراه با شرح علامه محمدباقر مجلسی در مرآت العقول است.
2015-05-17 11:04:38

دستور ـ شمارۀ 10

میراث مکتوب - دهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجموعۀ ویژه‏ نامه‏ های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.
2015-05-17 10:16:13

شرح نویسی بر حافظ: چگونه و تا کی؟

آنچه در ادامه می خوانید متن کامل مقاله ای است که توسط دکتر مجدالدین کیوانی، روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 درهمایش بین المللی بزرگداشت حافظ ایراد شد.
2015-05-13 16:10:45

انتقادات خواجه طوسی از فخر رازی: پیشگفتار چاپ نسخه برگردان تلخیص المحصل

انتقادات خواجه طوسی از فخر رازی: پیشگفتار چاپ نسخه برگردان تلخیص المحصل، نشر میراث مکتوب.
2015-05-13 14:57:44

صفحه‌ها