کنفرانس بین‌المللی علوم طبیعی در اسلام

کنفرانس بین‌المللی علوم طبیعی در اسلام سپتامبر ۲۰۲۲ در استانبول ترکیه برگزار می‌شود.
2020-03-03 19:32:05

انتشار ترجمۀ منظوم مثنوی معنوی به اردو

ترجمۀ منظوم مثنوی معنوی به اردو توسط سید احمد ایثار با عنوان «مثنوی مولانا روم» در هندوستان منتشر شد.
2020-03-03 19:18:38

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «زبان و کتیبه»

میراث مکتوب- شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه (سال سوم، شمارۀ 3، زمستان 1398)، به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی و سردبیری محمود جعفری دهقی منتشر شد. مقالات به چاپ رسیده در این شماره عبارتند از: ولادمیر لیفشیتس / محمود جعفری دهقی گویش بختیاری مسجد سلیمان در پنجاه سال پیش / علی‌اشرف صادقی «اِیر» واژه‌های ایرانیِ باستانی، پرکاربرد در بلوچی امروز / موسی محمود زهی و سعید دامنی «طبرستان یا تبرستان؟»: بحثی در اصالت طاء در املای فارسی / حبیب برجیان «ساسان» نام خدای پارتی / ولادیمیر لوشیتس، ترجمۀ لیلا عسگری پنج یادگارنوشت سنگی نویافته از شبانکارگان (سدۀ 8ق) پیرامون آسیاب سنگی داراب / عمادالدین شیخ الحکمایی و میرزا محمد حسنی
2020-03-02 19:55:23

سهیل زکّار، محقق سوری تاریخ اسلام، درگذشت

دکتر سهیل زکّار، محقق سوری پرکار در زمینۀ تاریخ اسلام و استاد زبان و ادبیات فارسی، درگذشت.
2020-03-02 14:52:07

«ذکر سلاطین کرمان» راهی بازار نشر شد

«ذکر سلاطین کرمان» نوشتۀ ادیب شهاب‌الدین عبدالله شیرازی با شرح و توضیح مهرداد دبستانی (درگاهی) منتشر شد.
2020-03-01 09:31:40

منشآت اسفزاری منتشر شد

«منشآت اسفزاری» تألیف معین‌الدین اسفزاری، با تحقیق و تصحیح امیر جهادی حسینی منتشر شد.
2020-02-29 15:45:25

تصحیح و انتشار «ترجمۀ محبوب القلوب»

«محبوب القلوب» قطب‌الدین اشکوری با ترجمۀ سید احمد اردکانی، برای نخستین بار تصحیح و منتشر شد.
2020-02-25 14:36:11

تصحیح دو رساله دربارۀ اسطرلاب از ابوریحان بیرونی

دو رساله از ابوریحان بیرونی به عنوان رسالۀ دکترا در دانشگاه اوترخت هلند تصحیح و به انگلیسی ترجمه و شرح شد.
2020-02-25 14:10:14

ادبیات فارسی در گرجستان

شوتا روستاولی در اشعار خویش بسیار افکار دارد که از سخن‌سرایان ایران ملهم شده است. شعرای دیگر گرجستان نیز همین راه را پیموده‌اند.
2020-02-23 14:33:15

تمامیت ارضی ایران؛ مسئلۀ بحرین

با گذشت كمتر از نیم قرن از استقلال بحرین، مسئلۀ این کشور هنوز برای ایران امری مهم و راهبردی است.
2020-02-23 14:25:57

صفحه‌ها