غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی

بیست و دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی، با سخنرانی حسن بلخاری و با موضوع «غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی» برگزار می‌شود.
2020-06-28 14:37:01

نکاتی دربارۀ نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا

در مقالۀ «نکاتی دربارۀ بررسی، معرفی و استفاده از نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا» نکاتی دربارۀ نسخه‌های خطی کتاب قانون فی الطب طرح شده است.
2020-06-28 14:18:20

مکتوبات فارسی در باب موسیقی

کتاب «مکتوبات فارسی در باب موسیقی؛ قرن پنجم تا نهم هجری قمری» نوشتۀ مهرداد فلاح‌زاده با ترجمۀ سهند سلطان‌دوست، از سوی نشر مرکز منتشر شد.
2020-06-27 23:57:00

معرفی، نقد و بررسی «منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک»

یکصد و بیست و پنجمین نشست متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی، نقد و بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» برگزار می‌شود.
2020-06-27 11:11:09

تدوین نسخه‌ای جدید از دیوان عنصری

دکتر علی‌اشرف صادقی، ضمن تشریح فعالیت‌های علمی خود از آماده‌سازی نسخه‌ای جدید از دیوان عنصری خبر داد.
2020-06-24 14:15:18

کهن‌ترین نسخۀ قرآنی کامل، تاریخ‌دار و حاوی ترجمۀ فارسی

مرتضی کریمی‌نیا در مقالۀ «قرآن مترجَم زعفرانی مورَّخ 546 هجری در ری» به معرفی کهن‌ترین نسخۀ قرآنی کامل، تاریخ‌دار و حاوی ترجمۀ فارسی پرداخته است.
2020-06-24 13:05:43

امکانات آنلاین دانشگاه هامبورگ برای پژوهش دربارۀ نسخ خطی اسلامی

دانشگاه هامبورگ امکانات آنلاین جدیدی را برای پژوهش دربارۀ جنبه‌های هنری نسخ خطی اسلامی (قرآنی و غیرقرآنی) فراهم کرده است.
2020-06-24 12:55:14

بیان هشت مشرق حکمت از عیون اخبار الرضا(ع)

کتاب «حکمة الانوار رضوی» به کوشش حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی انتشارات انجمن منتشر شد.
2020-06-24 12:42:39

نقدی گذرا بر خُفّی علایی

سید حسین برقعی رضوی در مقالۀ «پوتین ولایی؛ نقدی گذرا بر خُفّی علایی» به نقد تصحیح این کتاب و به ویژه مقدمۀ محمود نجم‌آبادى پرداخته است.
2020-06-23 14:03:59

تصحیح و انتشار دیوان «همتی انگورانی»

دیوان «همتی انگورانی»، شاعر قرن 11 هجری قمری، بر اساس نسخۀ ایلخچی (ویرانی) و به کوشش محمدعلی نقدی منتشر شد.
2020-06-23 12:53:52

صفحه‌ها