تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی

کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی (با تأکید بر هویت فرهنگی)» به قلم محسن بهرام‌نژاد توسط انتشارات سمت منتشر شد.
2019-11-04 16:38:51

در ذکر جمیل استاد مظاهر مصفا

زنده یاد مظاهر مصفا، یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی و از افتخارات دانشگاه تهران و یکی از قصیده‌سرایان شاخص ایران به شمار می‌رفت.
2019-11-04 15:13:10

گزارشی از احوال و اشعار رابعۀ بلخی

کتاب «رابعه بلخی؛ مام مهربان شعر فارسی» به قلم وحید حسینی عطار و خلیل حسینی عطار توسط نشر شمشاد منتشر شد.
2019-11-04 14:58:20

نخستین شمارۀ سال‌نامۀ «نامۀ بایسنغر» منتشر شد

نخستین شمارۀ سال‌نامۀ علمی ـ پژوهشی «نامۀ بایسنغر» به مدیرمسئولی و سردبیری خلیل‌الله افضلی در هرات منتشر شد.
2019-11-04 07:03:22

جدیدترین پژوهش‌‌ ایران‌شناسانۀ پروفسور اولریش مارزلف

کتاب «فرهنگ بصری: شیعیان دوازده امامی در دوره قاجار» نوشته پروفسور اولریش مارزلف توسط مصطفی لعل شاطری به فارسی ترجمه شد.
2019-11-03 15:13:26

جشن‌نامۀ «دکتر سیروس شمیسا» منتشر شد

جشن‌نامۀ «دکتر سیروس شمیسا» به کوشش یاسر دالوند از سوی نشر کتاب سده منتشر شد.
2019-11-03 15:02:50

شاهنامۀ فردوسی اخلاق‌مدارترین منظومه حماسی جهان است

شاهنامه از نظر اخلاق‌مداری نسبت به دیگر آثار حماسی معروف جهان، در درجه اول قرار دارد.
2019-11-03 14:19:23

گذری بر میراث ماندگار مظاهر مصفا

زنده‌یاد مظاهر مصفا بیشترین اوقات خود را مصروف سرایش شعر، تألیف و به ویژه تصحیح متون مختلف كرد.
2019-11-02 16:45:34

نشست تخصصی «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات»

نشست تخصصی «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» با همکاری دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود.
2019-11-02 15:06:38

مراسم یادبود زنده‌یاد مظاهر مصفا دوشنبه برگزار می‌شود

مراسم یادبود مظاهر مصفا، دوشنبه 13 آبان در هتل لاله تهران برگزار می‌شود.
2019-11-02 14:55:09

صفحه‌ها