کتاب های میراث مکتوب در دسترس اهالی شرق تهران

واحد توزیع و فروش مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با اعطای نمایندگی فروش به فروشگاه های کتاب در محدوده جغرافیای شرق تهران، امکان دسترسی آسان شهروندان علاقه مند به میراث کهن ایران اسلامی را در نقاط مختلف شهر، فراهم آورده است.
2012-07-04 17:18:00

ترجمه وعظ و خطبه از مترجمی ناشناس

نام مؤلف این کتاب را شرف الدین شفروه عبدالمومن بن هبه الله مغربی اصفهانی ذکر کرده اند. وی از جمله علما و شعرای برجسته و خوش قریحه در سدۀ 6 ق است.
2012-07-04 16:23:00

بلبلستان اثر کدام فوزی؟

بلبلستان تنها اثر باقیماندۀ شیخ محمد فوزی به زبان فارسی است که در شش بخش که هر بخش خلد نام دارد، نوشته شده است.
2012-07-04 16:08:00

کتاب های میراث مکتوب در مرکز تهران بزرگ

واحد توزیع و فروش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب با اعطای نمایندگی فروش به فروشگاه های کتاب در محدودۀ جغرافیای مرکز تهران، امکان دسترسی آسان شهروندان علاقه مند به میراث کهن ایران اسلامی را در نقاط مختلف شهر، فراهم آورده است.
2012-07-03 18:21:00

از ریشه یابی درختِ کهن تا هزار اَفسان کجاستِ بیضائی

بایستی یک برگی دربارۀ آنچه گمان می کردم ریشۀ داستان بنیادین هزار و یک شب است می نوشتم برای چاپ در برنوشت نمایش شب هزار و یکم که داشت برای اجرای همگانی تمرین می شد.
2012-07-03 16:56:00

فهرستِ شبیه نامه ها

ایدۀ فهرست توصیفی شبیه نامه های پراکنده، برای رضا کوچک زاده پس از پیدایش فهرست توصیفی شبیه نامه های دورۀ قاجار و نیز فهرست توصیفی شبیه نامه‌های ملک پدیدار شد.
2012-07-03 16:03:00

دانشگاه بناب؛ ميزبان سومين سمينار تاريخ رياضي

سومين كارگاه و سمينار تاريخ رياضي 10 و 11 شهريورماه سال جاري با همكاري انجمن رياضي ايران در دانشگاه بناب برگزار خواهد شد.
2012-07-03 15:48:00

کتاب های میراث مکتوب در چهار گوشه جهان

مرکز پخش و فروش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، با هدف دسترسی آسان تر به کتاب های مؤسسه برای ایرانیان و دوست داران متون کهن ایرانی اسلامی خارج از ایران، با رایزنی های فراوان و کنکاش در کتاب فروشی های ایرانی در سایر نقاط جهان موفق به اعطای نمایندگی فروش به فروشگاه های کتاب در کشورهایی چون کانادا، ترکیه، عراق و افغانستان، شده است.
2012-07-02 18:01:00

نقد غلوپژوهیِ جهانبخش

سید مسعود رضوی در شمارۀ 175 «کتاب ماه دین» مقاله ای در بررسی و نقد کتاب «غلوپژوهی» اثر جویا جهانبخش نوشته است.
2012-07-02 17:19:00

نگارش کاتب = نمایش خالق

یکی از آثار معین الدین محمد اسفزاری هروی (915 ق) قوانین (منشات) اوست. این اثر در سال 873 ق به روزگار سلطنت حسین میرزا بایقرا (878-912ق) فراهم آمده است.
2012-07-02 16:38:00

صفحه‌ها