علامه سید محمد علی روضاتی درگذشت

علامه سید محمد علی روضاتی ، کتابشناس و محقق، صبح امروز پنجشنبه 29 تیر در اصفهان دار فانی را وداع گفت.
2012-07-19 18:45:00

کتاب ابوالمفاخر بن ابو‌العلا اصفهانی در اختیارات نجوم از قرن هفتم

جواد بشری در شماره 63 و 64 میراث شهاب مقاله ای دربارۀ کتاب ابوالمفاخر بن ابو‌العلا اصفهانی در اختیارات نجوم از قرن هفتم نوشته است.
2012-07-18 18:23:00

از سرودن معما تا مدح نبی

نظام الدین بن حسین بن مجدالدین استرآبادی از شاعران شیعی مذهب سدۀ نهم و اوایل سدۀ دهم قمری است.
2012-07-18 16:50:00

ذکر عجایب در شش فصل

تحفة الغرائب، اثر محمد ایوب الحاسب طبری، عالم و ریاضی دان نامدار ایرانی در قرن پنجم هجری است.
2012-07-18 16:16:00

‹‹آينۀ ميراث›› به تاريخچۀ چاپ كتاب هاي فارسي در شبه قاره پرداخت

ضميمۀ 25 آينۀ ميراث (دوفصلنامۀ ويژۀ كتابشناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزه متون) ويژه تاريخچۀ چاپ كتاب هاي فارسي در شبه قاره نوشتۀ معين الدين عقيل به ترجمۀ عارف نوشاهي به چاپ رسيد.
2012-07-18 14:45:00

بوطیقا در آثار استاد شفیعی کدکنی

«بوطیقا» شاید نخستین بار از سوی مترجمانی که به ترجمۀ آثار ارسطو به خصوص «فن شعر» پرداختند، وارد قاموس فرهنگی و ادبی ایران شد.
2012-07-17 17:28:00

نسخه های خطی مفاخر باید احیا شود

سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار آثار به چاپ نرسیده در استان ها اشاره کرد و گفت: در استان ها تأکید کرده ایم زمانی که برای مشاهیر یا مفاخر مراسم می گیریم آثار آنها باید احیا شود.
2012-07-17 16:55:00

تدوين 25 هزار نسخه مشترك نسخه هاي خطي فارسي پاكستان

دكتر عارف نوشاهي فهرست نگار و نسخه شناس پاكستاني، كه به تازگي ‹‹كتابشناسي آثار فارسي چاپ شده در شبه قاره›› از وي به چاپ رسيده است، از تدوين 25 هزار نسخه مشترك نسخه هاي خطي فارسي در پاكستان خبر داد.
2012-07-17 12:56:00

هفت اورنگ سلطان ابراهيم ميرزا

هفت اورنگ سلطان ابراهیم میرزا یا جامیِ فری یِر به سرمایه گالری فری یر Freer Gallery و انتشارات دانشگاه ییل Yale University Press به چاپ رسيد.
2012-07-16 10:01:00

نشریه جدید دانشگاه شیراز برای ادبیات فارسی

مطالعات زبان فارسی Persian Studies Journal نام نشریه تازه ای است که دانشگاه شیراز و انجمن نقد ادبی ایران همت به انتشار آن گماشته اند.
2012-07-16 09:08:00

صفحه‌ها