اهمیت نسخ خطی سفرنامه‌های سیاحان ایتالیایی

نسخ خطی به جا مانده از سفرهای سیاحان ایتالیایی نشانگر تاریخ دیرینه همکاری کشور ایتالیا با ایران است.
2019-10-15 22:41:39

تاریخ علم ایران از دلِ نسخ خطی بیرون می‌آید

تاریخ علم ایران و تحولات آن‌، از دل تحلیل، انتشار و مطالعات پیرامون نسخ خطی ایران بیرون می‌آید.
2019-10-15 22:33:39

نسخه‌های کهن خطی با موضوع اغذیه و اشربه

نسخه‌های خطی ارزشمندی با موضوع اطعمه و اشربه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود که قدمت برخی از آن‌ها به قرن یازدهم قمری می‌رسد.
2019-10-15 13:41:04

نمایش دو نسخۀ خطی دیوان حافظ در مجموعه نیاوران

دو نسخۀ خطی دیوان حافظ برای مدت 45 روز در موزه کتابخانۀ نیاوران در معرض دید عموم قرار گرفته است.
2019-10-15 13:24:58

مروری بر کتاب «طقوس الشیعة الدینیة»

کتاب «طقوس الشیعة الدینیة» به گزارش‌های مورخان سنی دربارۀ مراسم‌های شیعی در طول سال‌های ۳۱۳ تا ۶۶۵ قمری پرداخته است.
2019-10-14 15:46:38

نسبت عطار و حافظ / دیوان حافظ معراج‌نامه است

حافظ توانسته به مدد مکتب رندی و لطیفه آرزومندی معراج نامه‌ای را پدید آورد که به راستی آن را همانندی نیست.
2019-10-14 15:05:19

اعلام فراخوان ششمین همایش دانشجویی فلسفه در ایران

به همت گروه و انجمن علمی دانشجویی فلسفۀ دانشگاه تربیت مدرس ششمین همایش دانشجویی فلسفه در ایران ۲۰ آذرماه برگزار می‌شود.
2019-10-14 14:26:12

نمایشگاهی از نسخ خطی و نقاشی‌های شاهنامه

موزۀ کتاب و میراث مستند ایران نمایشگاهی از نسخ خطی و نقاشی‌های شاهنامه با عنوان «درخشش اساطیر در بی‌رنگ رنگارنگ» برپا کرده است.
2019-10-14 14:00:48

بررسی «شمایل‌نگاری صور نجومی در آثار هنر اسلامی»

کتاب شمایل‌نگاری صور نجومی در آثار هنر اسلامی نقد و بررسی می‌شود
2019-10-14 07:20:32

نشست «مرد خردمند، شمس» برگزار می‌شود

نشست «مرد خردمند، شمس» از مجموعه درسگفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی، در شهر کتاب برگزار می‌شود.
2019-10-13 15:06:14

صفحه‌ها