فلسفه علم؛ مطالعه علم در بستر فلسفه

«فلسفه علم»، سیستم مطالعاتی است که جنبه های نظری علم را در بستر فلسفه مطالعه می کند.
2017-08-22 15:41:40

رونمایی از نسخۀ نویافته و منحصر ادویۀ مفردۀ ابن سمجون اندلسی

آیین رونمایی از نسخۀ نویافته و منحصر ادویۀ مفردۀ ابن سمجون اندلسی 5 شهریور برگزار می شود.
2017-08-22 14:07:22

سگِ کیخسرو (نکته ای اساطیری در یکی از گزارشهای شفاهی- مردمیِ داستانِ غیبتِ کیخسرو)

کیخسرو، پادشاه نامدار و دادگرِ کیانی، در شاهنامه پس از پیروزیِ نهایی بر افراسیاب از فرمانروایی دست می‌کشد و به کوهی می‌رود و غایب می‌شود.
2017-08-22 10:58:38

یادبود استاد عبدالحسین حائری

یادبود استاد عبدالحسین حائری روز دوشنبه 6 شهریور ماه سال جاری در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از ساعت 15 تا 17 برگزار خواهد شد.
2017-08-21 16:23:15

عناوین سخنرانی های همایش فلسفی روز ابن سینا

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به مناسبت بزرگداشت حکیم هزاره‌ها شیخ الرئیس بوعلی سینا «همایش فلسفی روز ابن‌سینا» را تحت عنوان «ابن‌سینا در متن آثارش» برگزار می‌کند.
2017-08-21 15:39:04

دو فصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی در گام دوم

شمارۀ دوم دوفصلنامۀ «زبان فارسی و گویش های ایرانی» به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان منتشر شد.
2017-08-21 14:27:16

انتشار تصحیح جدیدی از حملۀ حیدری راجی کرمانی

حملۀ حیدری راجی کرمانی، یکی از طولانی ترین و مشهورترین حماسه های مذهبی است که سرودن آنها بویژه در دورۀ صفوی و در سراسر دوران قاجار، متداول و مورد توجه شاعران مذهبی و بخصوص شاعران شیعه مذهب بوده است.
2017-08-21 12:02:55

شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث

شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-08-20 15:28:59

تاثير ادبيات كلاسيك فارسی در داستان‌نويسی معاصر

هر اثر هنری از دل آثار هنری پیشین متولد می شود و بر پیدایش آثار پسین تاثیر دارد، اثری که گذشته را جذب نکرده باشد، مجذوب اینده هم نمی شود، یعنی ماندگار نخواهد بود.
2017-08-20 12:52:04

شمارۀ 15 فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه

شمارۀ 15 فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه (سال پنجم، شماره 15، مرداد و شهريور 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.
2017-08-19 15:32:09

صفحه‌ها