شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی

شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی (سال هشتم، شماره 4 (پياپي 17)، زمستان 1395) به صاحب امتیازی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان منتشر شد.
2017-02-25 16:01:37

فرهنگ‌نویسی مباحث نظری و کاربردی

این کتاب ترجمۀ یازده مقاله در باب فرهنگ‌نویسی است که گامی مهم در آشناکردن علاقمندان و دست‌اندرکاران این فن است.
2017-02-25 14:38:23

تصحیح متن؛ گام اول در علم ادبیات

هنگامی که دورۀ قاجار و حکومت آن با همۀ نشیب ها و انحطاط و ابتذال خود از هم پاشید، نوزایی و چراغ روشنگر آن، کالا و محصول جدیدی از علم را عرضه کرد.
2017-02-25 14:01:07

واژه‌های دخيل در قرآن مجيد

کتاب حاضر تألیف و تحقیقی دربارۀ ریشه شناسی برخی از واژه ها و نام هایی است که در کتاب خدا، قرآن مجید به کار رفته است.
2017-02-25 12:19:30

از دو کتاب زیج یمینی و فهرست نسخه های فارسی کتابخانه ملی دانشگاه صوفیه رونمایی شد

«همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی» پنجشنبه ۵ اسفند در شهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان آغاز به کار کرد.
2017-02-25 10:22:31

رونمایی و معرفی کتاب المشیخة (کنز السالکین)

نود و ششمین نشست از سلسله نشست های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی و معرفی کتاب المشیخة (کنز السالکین) اختصاص دارد.
2017-02-24 13:49:53

اطلس تاريخی ايران در دوران ساسانی

کتاب حاضر اطلسی از تاریخ منطقۀ ایران است که از تأسیس پادشاهی ساسانی (حدود 220 م) شروع می شود و با استیلای اعراب مسلمان (حدود 670 م) به پایان می رسد.
2017-02-22 15:44:15

آشنایی با خیالی‌ نگاری

در فرهنگ غنی و هنرهای سنتی ایران خیالی نگاری بخشی از تاریخ ملی و هویت این سرزمین را به خود اختصاص داده است.
2017-02-22 14:37:47

دربارۀ خطبة البیان و حافظ رجب بُرسی

خطبة البیان از جمله خطبه های منسوب به امام علی (ع) است که غالب علمای شیعه در صحت انتساب آن تردید ورزیده‌اند.
2017-02-22 11:10:43

بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی، ایران شناس نامی ایتالیا

بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی، ایران شناس نامی ایتالیا، توسط مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی پنج شنبه 5 اسفند برگزار می شود.
2017-02-21 16:50:42

صفحه‌ها