شب شاهنامه نقالان

شب شاهنامه نقالان به کوشش مجلۀ بخارا و با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس و خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
2018-02-18 15:29:52

كارنامه ادب پارسی در گام دوم

شمارۀ دوم دوفصلنامۀ کارنامۀ ادب پارسی منتشر شد.
2018-02-18 13:18:18

مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی

مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی به کوشش نعمت الله ایران زاده، ایوو پانوف و علیرضا پورمحمد منتشر شد.
2018-02-18 12:40:59

نادرنامه ی لکی

درباره ی زندگی «الماس خان» اطلاعات زیادی در دسترس نیست.
2018-02-18 11:36:52

همایش ترجمه چهار حوزه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نخستین همایش ترجمه چهار حوزه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان را برگزار می کند.
2018-02-17 14:51:49

فراخوان دومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان

فراخوان دومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت.
2018-02-17 14:22:14

فراخوان همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی)

همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی) اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
2018-02-14 13:21:58

حدیث سرو و نیلوفر؛ نه مقاله دربارۀ زبان و ادب فارسی در شبه قارۀ هند

در این مجموعه، غیر از مقدمه، نه مقاله آمده است که سه مقالۀ اول آن بر محور موضوعات و شش مقالۀ دیگر بر محور چهره‌ها و شخصیت‌ها نگاشته شده است.
2018-02-14 12:13:21

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

سخن گفتن از آل بویه، و به معنای دقیق تر، سخن جدید گفتن از آل بویه، به مانند واکاوی در بسیاری از سده های تاریخی این مرز و بوم کار دشواری است.
2018-02-13 15:45:03

دربارۀ تعلیق فعالیت های «مرکز میراث مکتوب» به دلیل بی پولی

برسد به دست آقای رئیس جمهور - یادداشت میلاد عظیمی با موضوع مشکلات مالی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب.
2018-02-13 12:36:42

صفحه‌ها

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید